Dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz

note /search

Służąc własnym interesom jednostka służy ogółowi - referat ekonomia...

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy ekonomii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

„Służąc własnym interesom, jednostka służy ogółowi” ? Każda, z jakże licznego grona jednostek społecznych posiada własne, odmienne cele, swój indywidualny światopogląd czy priorytety. Im bardziej są one zróżnicowane, tym ciekawsze staje się środowisko, a także wzajemne relacje i oddziaływania m...