Dr hab. inż. Wojciech Pizło

note /search

Marketing - wykłady

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

WYKŁAD 1 7.10.2015r. Dr. Hab. Inż. Wojciech Pizło Literatura: Amstrong G. Kotler Ph, Marketing wprowadzenie, wyd. Oficyjna wydawnicza a Wolkers Kluwer, Warszawa 2012 Garbarski (red.), Marketing, Koncepcja skutecznych działań, wyd. PWE, Warszawa 2011 Mazurkiewicz A., Pizło W., Podstawy marke...

Istota marketingu we współczesnej gospodarce

  • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1862

WYKŁAD 1 - 7.10.2010 Literatura Bartosik - Purgat M., Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, wyd. PWE, Warszawa 2004(2009). Grzesiuk A., Marketing międzynarodowy, wyd. Cedewu, Warszawa 2007. Kotler Ph., Marketin...

Otoczenie biznesu-wykład 2

  • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1309

WYKŁAD 2 - 14.10.2010 Otoczenie biznesu Każda organizacja funkcjonuje w jakimś otoczeniu i stanowi podmiot z niego wyodrębniony, np. pod względem: Prawnym, posiadając określoną osobowość prawną kształtującą jej relacje z innymi podmiotami otoczenia; Ekonomicznym, mając możliwość decydowania o swoi...

Znaczenie strategii w marketingu międzynarodowym

  • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 735

Wykład 3 - 21.10.2010 Znaczenie strategii w marketingu międzynarodowym Strategia jako pojęcie stosowane jest zarówno w zarządzaniu jak i ekonomii. „strategia to zbiór działań do spełnienia planu wojennego, zawierającego projekty poszczególnych kampanii, a w ich ramach bitew” [K. von Clausevitz, O...

Przyjęcie określonej strategii działania-wykład 4

  • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1043

Wykład 4- 28.10.2010 Przyjęcie określonej strategii działania „Każde przedsiębiorstwo, które podjęło decyzje o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych i określiło potencjalne rynki zbytu, staje przed następną ważną decyzją, dotyczącą sposobu ekspansji na te rynki i kolejności...

Marketing międzynarodowy-wykład 5

  • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1470

Wykład 5- 18.11.2010 Dystrybucja towarów ma swój początek od czasów pojawienia się społecznego podziału pracy. Jej zadaniem jest połączenie dwóch odmiennych sfer: sfery produkcji i konsumpcji. Dystrybucja oznacza proces przemieszczania produktów lub usług od producenta do konsumenta, który odbywa ...

CENA na rynkach międzynarodowych

  • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1197

Wykład 6- 25.11.2010 CENA na rynkach międzynarodowych Wprowadzenie Cena jest jedynym instrumentem marketingu-mix tworzącym przychody, pozostałe instrumenty, wchodzące w jego skład, stanowią element kosztów. Uważa się, że cena jest najelastyczniejszym instrumentem oddziaływania przedsiębiorstwa na r...

Uproszczone schematy komunikacji jednokierunkowej i dwukierunkowej

  • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 833

Wykład 7- 2.12.2010 Uproszczone schematy komunikacji jednokierunkowej i dwukierunkowej Potrzeba aktywnej komunikacji z odbiorcami wynika z panującej na rynku intensywnej konkurencji. Uzyskiwaniu informacji sprzyja aktywna, dwukierunkowa komunikacja, wspomagana rozwojem technologii, w tym przede ws...