Dr hab. inż. Witold Nierzwicki

Kawa w Polsce

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. inż. Witold Nierzwicki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Kawa w Polsce Gorąca ja piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł i słodka jak miłość. W opinii społecznej funkcjonuje wiele mitów i stwierdzeń dotyczących kawy; nawet tak sprzecznych jak wymienione powyżej. Niektóre z nich podkreślają szkodliwy wpływ napoju na nasze kości i wątrobę, inne zachwal...

Normy dla jabłek

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. inż. Witold Nierzwicki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 sektorze owoców i warzyw w zakresie norm handlowych Dz.U. L 336 z 13.12.2008, st...