Dr hab. inż. Tadeusz Trzmiel

note /search

Zarys Ekologii biochemicznej- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

Tadeusz Trzmiel ZARYS EKOLOGII BIOCHEMICZNEJ Wstęp Ekologia biochemiczna jest dyscypliną naukową powstałą na styku biochemii i ekologii. Zajmuje się wyjaśnieniem specyficznych cech równowagi ekologicznej w biosferze oraz mechanizmami jej podtrzymywania i zakłócania. Bada m.in. budowę i funkcję ro...

Roznorodnosc biologiczna

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

Tadeusz Trzmiel Instytut Biochemii Technicznej Politechnika Łódzka Różnorodność biologiczna Bioróżnorodność to rozmaitość form i struktur żywej materii, wynikająca z informacji genetycznej tkwiącej w zasobach genowych organizmó...