Dr hab. inż. Sergiusz Zbigniew Patela

note /search

światłowody - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika światłowodowa i fotonika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 854

Rozpraszanie Rayleigha wywołane jest: A. Domieszkami pojawiającymi się w produkcji szkła, B. Fluktuacją właściwości materiału związaną ze strukturą szkła, C. Fluktuacją właściwości materiału związaną z procesem wytwarzania szkła D. Występowaniem w strukturze szkła jonów Stosunek średnicy płasz...

światłowody - opracowanie zaganień

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika światłowodowa i fotonika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

Szybkość transmisji Nośnikiem informacji jest światło - fala elektromagnetyczna o częstotliwości 3x1014Hz. Pojemność kanału transmisji można zwielokrotnić przesyłając jednym światłowodem fale o różnych „kolorach”. • Zasięg transmisji Bardzo małe tłumienie szkła krzemionkowego i całkowite wewnętrz...

światłowody - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika światłowodowa i fotonika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1078

Pytania z poprzednich egzaminów 1) Utworzono prowadnicę świetlną poprzez pokrycie wnętrzna szklanej tulei srebrem o współczynniku odbicia 98%. Zakładamy, że jedno odbicie wiązki przypada na 100 µm. Jak część mocy pozostanie w światłowodzie na odl...

Pomiar i projektowanie światłowodów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika światłowodowa i fotonika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

2.1. Pomiar mocy nadajnika 3DUDPHWU WHQ FKDUDNWHU\]XMH XU]G]HQLH QDGDZF]H QLH MHVW MHGQDN GOD QLHJR RNUHORQ\ MHGQR]QDF]QLH 1LH FKRG]L ERZLHP R PRF FDáNRZLW HPLWRZDQ SU]H] (UyGáR GLRG HOHNWUROXPLQHVFHQF\MQ OHF]W MHMF] üNWyUDMHVWVSU] *RQDGRUG]HQLDZLDWá...

Technika światłowodowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika światłowodowa i fotonika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

&]\PMHVWZLDWáRZyG" ZLDWáRZyG MHVW RURGNLHP GLHOHNWU\F]Q\P Z NWyU\P QRQLNLHP LQIRUPDFML MHVW IDOD HOHNWURPDJQHW\F]QD R EDUG]R PDáHM GáXJRFL ] ]DNUHVX GR µP F]\OL IDOD ZLHWOQD W]Z zakres bliskiej podczerwieni). 0DWHULDáHPWZRU]F\PZLDWáRZyGMHV...