Dr hab. inż. Przemysław Herman

note /search

Dynamika - Twierdzenie Steinera

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4109

Przemys_aw Herman. Notatka składa się z 9 stron. 1.   Moment bezwładności względem osi  równy jest sumie momentów bezwładności względem dwóch  dowolnych wzajemnie prostopadłych płaszczyzn przecinających się wzdłuŜ tej osi     2.   Biegunowy moment bezwładności  równy jest sumie momentów bezwładno...

Kinematyka - Prędkość

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2394

Przemys_aw Herman. Notatka składa się z 4 stron. Prędkość Wielkość wektorowa, która określa zarówno szybkość ruchu, jak i jego kierunek w danej chwili.  Prędkość chwilowa: ( ) ( ) dt r d t t t r t r v t t     ≡ − − ≡ → 0 0 0 lim Jednostką jest  metr na sekundę. Przyspieszenie Wielkość wektoro...

Statyka

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2884

Przemys_aw Herman. Notatka składa się z 4 stron. Zasady statyki: 1. Zasada pierwsza (równoległoboku) – dowolne dwie siły przyłożone do  jednego punktu możemy zastąpić siłą wypadkową przyłożoną do tego  punktu, która jest wypadkową równole...

Ćwiczenia z mechaniki - notatki

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2877

Przemys_aw Herman. Notatka składa się z 152 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Mechanika, Prawa Newtona, Zasady statyki, Więzy i ich reakcje, Dowolny płaski układ sił....

Mechanika - zadania 1

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1092

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: mechanika. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. inż. Przemysław Herman. Notatka składa się z 1 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wyliczone zadania z mechaniki (mgh, w, T, X, y, itd.)...

Mechanika - zadania 2

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: mechanika. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. inż. Przemysław Herman. Notatka składa się z 1 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wyliczone zadania z mechaniki (mgh, w, T, X, y, itd.)...

Mechanika - zadania 3

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: mechanika. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. inż. Przemysław Herman. Notatka składa się z 1 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wyliczone zadania z mechaniki (mgh, w, T, X, y, itd.)...

Mechanika - zadania 4

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: mechanika. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. inż. Przemysław Herman. Notatka składa się z 1 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wyliczone zadania z mechaniki (mgh, w, T, X, y, itd.)...

Mechanika - zadania 5

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: mechanika. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. inż. Przemysław Herman. Notatka składa się z 1 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wyliczone zadania z mechaniki (mgh, w, T, X, y, itd.)...

Mechanika - zadania 6

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: mechanika. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. inż. Przemysław Herman. Notatka składa się z 1 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wyliczone zadania z mechaniki (mgh, w, T, X, y, itd.)...