Dr hab. inż. Paweł Żukowski - strona 3

Oznaczanie zawartości węglanu w wapnie palonym

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Temat i cel ćwiczenia : Oznaczanie zawartości nierozłożonego węglanu wapniowego w wapnie palonym Podstawy teoretyczne : Wapno palone należy do powietrznych spoiw mineralnych, tzn. twardniejących po zarobieniu wodą na powietrzu. Surowcem do produkcji spoiw wapiennych są skały wapienne, które opr...

Identyfikacja wybranych kationów

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1918

TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja wybranych kationów DATA: 07.11.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Związki nieorganiczne w roztworach wodnych mają tendencję do dysocjacji, czyli rozpadania się na jony (dodatnie - kationy i ujemne - aniony). Np. Powodowane jest to polarną budową cząsteczek wody. An...

Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2142

Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym - ćwiczenieW skład analizy objętościowej wchodzą przede wszystkim metody miareczkowe. Metody analizy miareczkowej dzieli się zazwyczaj ze względu na wykorzystywane rea...

Właściwości dyspergujących domieszek do betonu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1323

TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Ocena właściwości dyspergujących domieszek do betonu. DATA: 21.11.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Zastosowanie domieszek jest obecnie znacznie szersze niż dodatków. Odpowiednimi substancjami chemicznymi możemy upłynnić konsystencję mieszanki betonowej, co ułatwia transport lu...

Komputerowa symulacja hydratacji cementu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2737

Cement portlandzki najczęściej stosowane mineralne spoiwo hydrauliczne. Cement portlandzki należy do najczęściej stosowanych mineralnych spoiw hydraulicznych. Podstawowymi surowcami stosowanymi do produkcji cementu port...

Chemia - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1834

Absorpcja to: pochłanianie cząstek jednej fazy w całej objętości drugiej fazy Al2O3 jest tlenkiem amfoter pon: związany z wodą wykazuje cechy zarówno kwasowe jak i zasadowe Alit - minerał wyst w klinkierze cementu port ma wzór: Ca3SiO5, C3S, 3CaOxSiO2 Amfolity są to: związki chem zaw w cząst z...

Identyfikacja wybranych kationów - analiza

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735

Temat: IDENTYFIKACJA WYBRANYCH KATIONÓW. Celem zadania jest zapoznanie się z reakcjami jonów dodatnich (pierwiastków, które występują w surowcach oraz w wyrobach budowlanych) na pewne związki chemiczne (np. NaOH). Ćwiczenie ma na celu poznanie reakcji charakterystycznych (np. ich skutków). A tak...

Identyfikacja wybranych kationów 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

Identyfikacja wybranych kationów. Zadanie miało na celu opanowanie podstawowych informacji o reakcjach charakterystycznych dla wybranych kationów, a następnie na identyfikacji kationów w próbkach roztworów o nieznanym składzie w 5 przygotowanych probówkach zgodnie z podanym drzewem reakcji chemi...

Kinetyka - definicja szybkości reakcji chemicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

KINETYKA CHEMICZNA P.Łukowski, 2 Definicja szybkości reakcji chemicznej Reakcja chemiczna: substraty → produkty Szybkość reakcji chemicznej ≡ szybkość, z jak...

Korozja kwasowa betonu cementowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5187

Celem zadania praktycznego jest badanie przebiegu korozji kwasowej betonu. Należy porównać skutki oddziaływania na beton różnych kwasów oraz ocenić wpływ stężenia kwasu na intensywność korozji. Celem jest także dokonanie obserwacji przebiegu korozji węglanowej. Należy zanotować dokona...