Dr hab. inż. Paweł Żukowski - strona 2

Ceramika budowlana spieczona - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Przedmiot: Materiały Budowlane Temat ćwiczenia: Ceramika budowlana spieczona - cegła klinkierowa. Opracował zespół: X X X Grupa X Semestr II Rok 2000/2001 Ocena Określenie pochodzenia materiału . badana próbka pochodzi z partii liczącej 15000 sztuk, została zakwalifikowana według tablic...

Ceramika budowlana - badanie - Nasiąkliwość

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

MATERIAŁY BUDOWLANE Ćwiczenie nr 3 Temat: Ceramika budowlana Zespół nr 3 1. X X X R.A. 2004/2005 Grupa X Semestr 2 Ocena WIADOMOŚCI OGÓLNE Ceramiką nazywamy tworzywo uformowane, a następnie wypalone lub spieczone z glin naturalnych albo ich mieszanin. Ceramika należy do najstarszych tworzyw...

Drewno - badanie próbki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050

INFORMACJE OGÓLNE O DREWNIE Drewno należy do najstarszych materiałów używanych przez człowieka. W Polsce , w grodzie Biskupin wszystkie domy, urządzenia obronne i wiele przedmiotów wyposażenia i codziennego użytku było wykonane z drewna. Przez tysiąclecia budowano z drewna ściany , stropy i dachy...

Badanie właściwości drewnianych materiałów - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1589

Przedmiot : Materiały budowlane Temat ćwiczeń: Badanie właściwości i jakości drewnianych materiałów budowlanych Zespół: X X X Grupa: X Semestr: II Rok: 00/01 Ocena: Wykonane oznaczenia: Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien Do badania wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włók...

Klasyfikacja skał i piasków

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

- skały osadowe pochodzenia chemicznego, powstałe jako osady nieorganiczne z roztworów przesyconych (np. gips, anhydryt, martwica wapien­na, sól kamienna). W skałach osadowych pochodzen...

Klasyfikacja skał

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Przyjęta w petrografii klasyfikacja skał opiera się na systematyce genetycznej, która rozróżnia trzy podstawowe grupy skał: magmowe (wYbuchowe), osadowe i przeobra­Żone (metamorficzne). Dalsze zaś podziały wynikają z różnic w składzie chemic...

Korozja - wiadomości ogólne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

2.8. Wiadomości ogólne o korozji kamienia 2.8.1. Uwagi ogólne Kamień jest najbardziej trwałym materiałem budowlanym, jednak i on ulega zniszczeniu wskutek wpływów zewnętrznych. Najczęstszymi rodzajami korozji atakującej kamienie i inne materiały budowlane są: korozja fizyczna, chemiczna, fizyk...

Kruszywa skalne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379

2.6. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne 2.6.1. Ogólna charakterystyka. Podział, nazwy i określenia Wprowadzonew rozdziale tym podziały, nazwy i określenia dotyczą kruszyw skalnych stosowanych w budownictwie (zaprawy, betony), drogownict­wie (skladniki warstw stabilizujących, nawierzchni itp.),...

Kruszywo łamane

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

2.6.3. Kruszywo łamane Kruszywo łamane otrzymuje się przez mechaniczne rozdrobnienie natural­nych materiałów kamiennych, jak skały lub kamienie narzutowe, lub też większych brył kruszyw sztucznych, jak żużel lub klinkier . Rozróżnia się kruszywo łamane jednokrotnie, zwane zwykłym, oraz łamane c...

Ocena przydatności wody do celów budowlanych

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4683

TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Ocena przydatności wody do celów budowlanych DATA: 10.10.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Składnikami które w sposób zasadniczy wpływają na jakość wody zarobowej są: jony siarczanowe - reagują ze składnikami zaczynu cementowego, tworząc związki znacznie zwiększające swoją obję...