Dr hab. inż. Paweł Łukowski

note /search

Asfalty

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: klasyfikacja asfaltów, siarkowanie, dmuchanie, lepiszcze, asfalty naturalne ...