Dr hab. inż. Paweł Łukowski

note /search

Asfalty

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: klasyfikacja asfaltów, siarkowanie, dmuchanie, lepiszcze, asfalty naturalne ...