Dr hab. inż. Mirosław Wasilewski

note /search

Rachunek kosztów dla inżynierów-wykład 1

  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1442

WYKŁAD 1 05.10.2010 KOSZT - nakład pracy uprzedmiotowionej i żywej (maszyn i ludzi) wyrażony w pieniądzu. NAKŁAD - odzwierciedla zużywanie się danego czynnika wytwórczego w mierniku naturalnym (tona, kilogram, sztuka, metr); zużywanie się czegoś w ujęciu ilościowym. Różnica między kosztem a nakła...

Kryterium podziału kosztów-wykład 2

  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1274

WYKŁAD 2 12.10.2010 II Kryterium podziału kosztów: Koszty bezpośrednie - koszt, że jak powstaje to jestem w stanie od razu go przyporządkować do konkretnego wyrobu, usługi itp. Koszty pośrednie - gdy powstaje, nie jestem w stanie je...

Rachunek kosztów dla inżynierów-wykład 3

  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1386

WYKŁAD 3 19.10.2010 Do najważniejszych czynników powodujących wzrost kosztów pośrednich należą: Zastępowanie pracy żywej pracą maszyn Zmiana kosztów płac z proporcjonalnie zmiennych na koszty stałe Wzrost złożoności prac fazy przedprodukcyjnej Wzrost kosztów fazy poprodukcyjnej, w tym głównie ...

Rachunek kosztów standardowych

  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1897

WYKŁAD 4 26.10.2010 RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH (normatywnych) jest to metoda rachunku kosztów, w której produktom (obiektom kalkulacyjnym) przypisuje się przewidywane, wzorcowe koszty bezpośrednie o...

Wprowadzenie do kalkulacji

  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3220

WYKŁAD 5 09.11.2010 Cd. Wprowadzenie do kalkulacji KALKULACJA WYNIKOWA (SPRAWOZDAWCZA) jest kalkulacją rzeczywistego kosztu wytwarzania produktu. Kalkulacja wynikowa jest sporządzana po zakończeniu procesu produkcyjnego. Kalkulacja sprawozdawcza odzwierciedla rzeczywiście poniesione koszty oraz ...

Kalkulacja doliczeniowa

  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3472

WYKŁAD 6 16.11.2010 KALKULACJA DOLICZENIOWA Wyróżnia się dwie odmiany kalkulacji doliczeniowej: kalkulację doliczeniową zleceniową i kalkulację doliczeniową asortymentową. KALKULACJA DOLICZENIOWA ZLECENIOWA ma zastosowanie w przedsiębiorstwach o produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Polega ona ...

Planowanie działalności

  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1071

WYKŁAD 7 23.11.2010 PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI to proces polegający na: Określeniu celów całości przedsiębiorstwa Podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru najbardziej skutecznych środków do realizacji zadań - strategia firmy Upewnienie się, że przy realizacji strategii środki przedsiębiorstwa będą ef...

Budżet operacyjny w jednostkach produkcyjnych

  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1764

WYKŁAD 8 07.12.2010 Budżet operacyjny w jednostkach produkcyjnych obejmuje następujące budżety cząstkowe: Budżet sprzedaży Budżet produkcji Budżet materiałów bezpośrednich Budżet robocizny bezpośredniej Budżet pośrednich kosztów produkcji Budżet kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży Budżet z...