Dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak - strona 3

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 13

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Umowa 561/2006 Reguluje m.in. czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy Ma pierwszeństwo w stosunku do polskiej ustawy o czasie pracy kierowców. Dotyczy przewozów wewnątrzwspólnotowych realizowanych pojazdami o DMC przekraczającej 3,5 t niezależnie od miejsca rejestracji pojazdu. Przerwa...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 24

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Prawdą jest, że: przebieg pojazdu jest kryterium selekcyjnym uwzględnianym podczas doboru pojazdów do zadań, zunifikowana technologia przewozu polega na wykorzystywaniu np. palet o różnorodnej konstrukcji oraz różnych wymiarach, stosowanie metod optymalizacyjnych do doboru pojazdów oraz kierowców...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 18

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Technologie procesu przewozowego: Zunifikowana polega na wykorzystywaniu np. kontenerów ISO lub jednostek ładunkowych paletowych Współczynnik warunków pracy w przewozach samochodowych uwzględnia: 1. Przerwy wynikające z braku zadań przewozowych ...

Tecnologia i organizacja przewozów samochodowych - test 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Materiały techniczno-eksploatacyjne w transporcie samochodowym: Stanowią jeden z głównych składników kosztowych działalności przewoźników. Obejmują jedynie: paliwa płynne, oleje, smary oraz płyny eksploatacyjne. Zwykle nie mają zna...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 203

Naturalna podatność przewozowa ładunków: Jest duża w przypadku materiałów niebezpiecznych Ma podstawowe znaczenie w sposobie realizacji ich transportu. Jest zależna między innymi od ich wartości. Prawdą jest, że: W transporcie samoch...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Postać transportowa (ładunkowa) ładunków: Ma zasadniczy wpływ na wydajność prac ładunkowych. Nie ma znaczenia przy automatyzacji procesów przeładunkowych. To np. paleta. Licencja na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego udzielana jest: Niezależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorcy Po...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 6

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Opłata za emisję gazów wprowadzanych do atmosfery w trakcie spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów samochodowych: Dotyczy wszystkich posiadanych pojazdów samochodowych. Jest wnoszona pod warunkiem, że jej półroczna wysokość nie przekroczy 400 PLN. Jest zależna od liczby posiadanych przez...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 7

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Każdy pracownik zaangażowany w realizację procesu przewozowego Powinien mieć odpowiednie kwalifikacje Jeżeli jest kierowcą musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowej. Musi posiadać ważne badania psychologiczne. Umowa 561/2006 Reguluje m.in. czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy ...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 8

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 182

Przerwa w prowadzeniu pojazdu dla kierowcy realizującego przewozy objęte rozporządzeniem 561/2006 oraz ustawą o czasie pracy kierowców: Może być podzielona np. na dwa okresy trwające kolejno 15 i 30 minut. Może być podzielona np. na trzy okresy po 15 minut. Nie może być dzielona. Zgodnie z przep...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 9

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców tygodniowy czas pracy kierowców maksymalnie może być równy: 48 godzin, 56 godzin 60 godzin. Dzienny czas prowadzenie pojazdu w przypadku kierowcy realizującego przewozy objęte rozporządzeniem 561/2006 oraz ustawą o czasie pracy kierowców: Może być p...