Dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 22

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

W równoważnym systemie pracy w poszczególnych dniach pracy kierowcy zatrudnieni w transporcie drogowym mogą mieć ustalony wymiar czasu pracy: równy maksymalnie 10 h pod warunkiem nieprzekroczenia wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeni...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 25

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

W przypadku pojazdu używanego przez przedsiębiorcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej można dokonywać: odliczenia podatku VAT zawartego w cenie tego pojazdu oraz w cenie paliwa stosowanego do jego napędu bez względu na rodzaj i DMC pojazdu, odliczenia podatku VAT zawartego w cenie...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 31

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Nowy pojazd nabywany w kraju WE innym niż kraj przeznaczenia bez podatku VAT to: np. dwuletni pojazd, który ma przebieg nie większy niż 6 tys. km, wyłącznie pojazd, który ma przebieg nie większy niż 6 tys. km oraz został dopuszczony do użytku nie wcześniej niż pół roku przed jego nabyciem, np. ma...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Opłaty za przejazd samochodów po drogach krajowych (winiety): Dotyczą pojazdów samochodowych o 12 miejscach łącznie z kierowcą, których DMC jest równa 3,4 tony. Obowiązują dla samochodów osobowych. Dotyczą przewozów wykonywanych na potrzeb...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Koszty zatrudnienia pracowników w transporcie samochodowym zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: Obejmują ubezpieczenie społeczne płacone przez pracowników i przewoźników. To wyłącznie kwoty brutto wynagrodzenia podstawowego i d...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 15

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Dzienny czas prowadzenie pojazdu w przypadku kierowcy realizującego przewozy objęte rozporządzeniem 561/2006 oraz ustawą o czasie pracy kierowców: Może być przedłużony do 10 godzin nie częściej niż trzy razy w tygodniu, Może być przedłużony do 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu, Może ...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 21

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Podczas opracowywania technologii dla procesu przewozowego, jako dane należy uwzględnić: liczbę pracowników realizujących poszczególne czynności i ich wyposażenie w środki i urządzenia, warunki płatności określone w umowie między dostawcą a odbiorcą, rodzaj i postać ładunków. Zezwolenie na wykon...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 27

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Koszty pracy w transporcie samochodowym oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: to wyłącznie kwoty brutto wynagrodzenia podstawowego i dodatków wypłacone pracownikom zaangażowanym w realizację tego procesu, obejmują ubez...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 32

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Najlepszym kryterium oceny wariantów realizacji zadań przewozowych za pomocą środków przewozowych różniących się typem lub ich liczbą: wskaźnik zaktualizowanej wartości netto powiększony o wartość rezydualną ustaloną metodą likwidacyjną oraz...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 34

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Kierowca miał następujące okresy aktywności: prowadzenie pojazdu (4h), inna praca (3h), przerwa (1h), prowadzenie pojazdu (4h), przerwa (1h), prowadzenie pojazdu (2h), odpoczynek dobowy (12h). Zatem: jedynie przekroczył dopuszczalny czas pracy bez przerwy, m.in. przekroczył dopuszczalny czas pracy...