Dr hab. inż. Mariusz Boryczka

note /search

Menadżer -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

Menadżer : Pełni funkcje - planuje, organizuje, motywuje i kontroluje Pełni różne role: Interpersonalne ( Np. reprezentuje, prowadzi ) Informacyjne ( Np. poszukuje, informuje, przekazuje ) Decyzyjne ( Np. o podziale zasobów, rozwoju firmy ) Współczesny menadżer doskonały : Powinien posiadać p...

Sprawy organizacyjne -zaliczenie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Sprawy organizacyjne : Zaliczenie - test jednokrotnego wyboru Lista obecności od czasu do czasu - nie robi nic złego, ale w przypadku poprawy zaliczenia może pomóc Jeśli ktoś nie zda w I terminie zaliczenia to nie wpisuje ocen niedostatecznych, dopiero w II terminie wpisuje ocenę niedostateczną ...

Zarządzanie a kierowanie -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1449

Ergonomia - przystosowanie pracy do człowieka, aby nie było przeciążeń: Czas zajęć nie jest korzystny dla organizmu Zarządzanie - na dobry początek : „Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić” (

Zarządzanie organizacją -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Temat: Zarządzanie organizacją. „ Całość to więcej niż suma części” Arystoteles Organizacja jest to pewien rodzaj całości ze względu na stosunek do niej jej własnych elementów, mianowicie taka całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do prowadzenia całości. T. Kotarbiński Organiza...