Dr hab. inż. Marian Wójcik

Drgania ukladu liniowego o dwóch stopniach swobody

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr hab. inż. Marian Wójcik
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1435

LABORATORIUMZ TEORII DRGAN I DYNAMIKI MASZYNCWICZEiVIE NR 5 I Temat: Dr-gania ukladu liniowego 0 dwoch stopniach swobody. I I eel cwiczenia: Poznanie zachowania sit?ukladu mechanicznego, bt?dqcego cZt?sciqnp. ukladu nap€dowegooraz interpretacja parametr6wruchutakiego ukladu.1. 1VlodelukJadu. Na sc...