Dr hab. inż. Leszek Jurdziak

note /search

Górnictwo w Chinach

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4424

Górnictwo w Chinach Marta Lewicka WGGiG Plan Prezentacji: 1.Wpływ Chin na światową gospodarkę: - Potęga globalna - Bariera przed którą stoją Chiny 2. Zasoby naturalne Chin: - Surowce: - ropa naftowa - węgiel 3. Rynek złota w Chinach. 4. Handel zagraniczny. 5.Tragiczne wypadki w Chińskich kopalniac...

Analiza rachunu przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa Mostostal Wars...

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 434

EKONOMIKA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKT NR 3 TEMAT : Analiza Rachunku Przepływów Pieniężnych Przedsiębiorstwa MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Marek Mindziul Opis rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa „MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.” Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej W 1...

Kredyty i pożyczki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 658

PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KREDYTY I POŻYCZKI Opracował : Prowadzący : Wrocław KREDYTY I POŻYCZKI. WSTĘP. Przedsiębiorstwa działające na rynku, a także na rynek wchodzące opracowują własną strategię finansową, która obejmuje: określenie bieżących i przyszłych potrzeb f...

Ocena działalności i kondycji finansowej firmy metodą wskaźnikową-opra...

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

OCENA DZIAŁALNOŚCI I KONDYCJI FINANSOWEJ FIRMY METODĄ WSKAŹNIKOWĄ Wskaźniki finansowe są narzędziami interpretowania sprawozdań finansowych. Mogą on dać wgląd w dwa ważne obszary zarządzania: uzyskany zwrot z zainwestowanego kapitału i kondycję finansową firmy. Metodę wskaźnikową wykorzystuje się d...

Weryfikacja wyceny przedsiębiorstwa-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

EKONOMIKA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKT NR 4 TEMAT : Weryfikacja Wyceny Przedsiębiorstwa MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Marek Mindziul BILANS (w tysiącach złotych) Wyszczególnienie 31.12.1997 k 31.12.1997 Aktywa: Przed weryfikacją Współczynnik weryfikacyjny Po weryfikacji A. Majątek trwał...

Wycena wartość Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA -proje...

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Górniczy Projekt nr 4 Wycena wartość Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA . Metoda bilansowa. Bilans tys. zł indeks tys. zł Przed weryfikacją Po weryfikacji Wyszczególnienie 31.12.1997 31.12.1997 Aktywa: A.Majątek trwały 41348,8 409...

Elastyczność popytu - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1155

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: cenowy wskaźnik elastyczności popytu, determinanty elastyczności popytu, wskaźnik elastyczności popytu, dochodowy wskaźnik elastyczności popytu, elastyczność podaży....

Próg rentowności sprzedaży - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 378

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: cena jednostkowa, jednostkowy koszt zmienny, całkowity koszt zmienny, całkowity koszt stały, koszt całkowity....