Dr hab. inż. Jan Zawilak

note /search

Badania transformatorów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1407

Wyznaczanie grupy połączeń transformatora. Schemat układu. Wyniki pomiarów. UAB UBb UCb Uab α Cv α Cv α Cv α Cv V V V V 100 1 42 1 44 2 57,5 1 100 42 88 57,5 Obliczenia. Obliczenie kąta α w trójkącie ABb z twierdzenia kosinusów. Obliczenie grupy połączeń. Uzwojenia strony g...

Jednofazowe silniki asynchroniczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 924

WYKŁAD 14 JEDNOFAZOWE SILNIKI ASYNCHRONICZNE 14.1. Pole magnetyczne w szczelinie. Określenie silniki jednofazowe oznacza, że są one zasilane z jednofazowej sieci prądu przemiennego. Konstrukcyjnie posiadają one na stojanie dwa niezależne uzwojenia, przesunięte w przestrzeni o 90 stopni fazowy...

Maszyna synchroniczna jednobiegunowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1043

MASZYNA SYNCHRONICZNA JAWNOBIEGUNOWA: Równania wyjściowe stojana (3-fazowe) i wirnika są identyczne jak w maszynie cylindrycznej: [u ] = [R][i] + d [ψ ] dt u f = Rf if + dψ f dt Jeśli uwzględnimy istnienie klatki rozruchowo-tłumiącej (lub chcemy uwzględnić działanie tłumiące nieblachowanego...

Maszyny indukcyjne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1568

C. MASZYNY INDUKCYJNE (ASYNCHRONICZNE) 1. Zasada działania, budowa, poślizg, napięcia indukowane w różnych stanach pracy. Maszyna indukcyjna - maszyna, w której napięcie do obwodu wirnika nie jest doprowadzane z zewnątrz lecz pojawia się w wyniku indukcji. Budowa: - nieruchomy stojan - wirujący...

Maszyny prądu stałego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1785

E. MASZYNY PRĄDU STAŁEGO Zasada działania, budowa. Jarzmo stajana spełnia funkcje obwodu magnetycznego oraz elementu konstrukcyjnego. Stojan jest magneśnicą - wytwarzane jest w nim pole magnetyczne Pole magnetyczne wytwarzane jest przez elekt...

Maszyny synchroniczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2254

D. MASZYNY SYNCHRONICZNE 1. Zasada działania, budowa. Wirnik z biegunami utajonymi: wirnik z biegunami jawnymi: Maszyny synchroniczne buduje się jako trójfazowe. Uzwojenie twornika umieszczone jest w stojanie a uzwojenie wzbudzenia zasilane prądem stałym w wirniku. Obwód magnetyczny stojana tworz...

Obwody magnetyczne i elektryczne maszyn elektrycznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1701

B. OBWODY MAGNETYCZNE I ELEKTRYCZNE MASZYN ELEKTRYCZNYCH 1. Pol magnetyczne ME - rodzaje, sposoby wytwarzania, rozkładanie, sumowanie, warunki powstawania pola wirującego kołowego, wyższe harmoniczne strefowe i czasowe. - Pole stałe - oś nieruchoma, stały kierunek względem układu odniesienia, zwro...

Uzwojenia maszyn prądu przemiennego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1960

UZWOJENIA MASZYN PRĄDU PRZEMIENNEGO Q - liczba żłobków na obwodzie maszyny. 2p - liczba par biegunów. m - liczba faz q - liczba żłobków na biegun i fazę. oznacza ile żłobków na podziłce biegunowej jest zajętych na uzwojenie jednej fazy. Może być całkowita lub ułamkowa. - rozpiętość zezwoju (poskok...

Maszyny Elektryczne-zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1701

TEMATYKA EGZAMINU Z PRZEDMIOTU,,MASZYNY ELEKTRYCZNE" A. TRANSFORMATORY 1. Zasada działania, budowa, napięcia indukowane w uzwojeniach i przekładnia. 2. Stan jałowy, zwarcia i obciążenia; schematy zastępcze, wykresy wskazowe. 3...