Dr hab. inż. Jan Syposz

note /search

Charakterystyki częstotliwościowe - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1386

CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE Ważną rolę w automatyce odgrywa znajomość właściwości dynamicznych zarówno obiektu automatyzowanego, jak i całego układu regulacji. Właściwości te mogą być przedstawione za pomocą charakterystyk dynamicznych. Badanie własności obiektu ( identyfikacja ) odbywa się z...

Charakterystyki zaworów regulacyjnych - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2457

CHARAKTERYSTYKI ZAWORÓW REGULACYJNYCH JAKO NASTAWNIKÓW W układzie automatycznej regulacji regulator oddziaływuje na strumień masy lub energii przepływający przez obiekt poprzez element, który nazywa się nastawnikiem. Nastawnik jest tą częścią ...

Regulacja dwustawna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1204

REGULACJA DWUSTAWNA Stosuje się kilka podziałów klasyfikacyjnych układów automatycznej regulacji (UAR). Do najczęściej stosowanych należą podział ze względu na zadanie układu oraz podział ze względu na sposób działania elementów układu. Ze względu na sposób działania UAR można podzielić na: układ...

Siłowniki - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1442

SIŁOWNIKI Siłownik jest urządzeniem przetwarzającym sygnał wejściowy (np. napięcie lub ciśnienie - fizyczny charakter tego sygnału zależy od rodzaju siłownika) na przesunię-cie liniowe lub przesunięcie kątowe części ruchomej siłownika (trzpienia). Ze względu na charakter sygnału wyjściowego, siłow...

Układ regulacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1078

Układ regulacji Funkcje realizowane przez automatykę w inżynierii środowiska: - regulacja, - sterowanie, - zabezpieczenie, - optymalizacja. Układ regulacji jest połączeniem elementów automatyki, które współdziałają ze sobą realizując wyznaczone zadanie. Schemat blokowy układu regulacji Regul...

Charakterystyki czasowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1029

CHARAKTERYSTYKI CZASOWE Obiektem regulacji nazywa się tę część układu regulacji, w której zachodzi regulowany proces. Jako wielkość wyjściową obiektu przyjmuje się parametr y(t), którego wartość informuje o przebiegu procesu w obiekcie (wielkość regulowana). Wielkościami wejściowymi są wymuszenia na...

Dobór nastaw regulatorów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 777

DOBÓR NASTAW REGULATORÓW Nastawami regulatora nazywa się współczynniki transmitancji operatorowej regulatora, tj. kp - współczynnik wzmocnienia, Ti - czas zdwojenia, Td - czas wyprzedzenia. Zadaniem inżyniera jest odpowiednie dobranie nastaw, tak aby układ regulacji spełniał stawiane przed nim wyma...

Podstawowe człony dynamiczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1575

PODSTAWOWE CZŁONY DYNAMICZNE Człon podstawowy jest to element przetwarzający wprowadzony do niego sygnał wejściowy x(t) na sygnał wyjściowy y(t) w sposób elementarny. Przetwarzanie elementarne oznacza, między innymi, realizację podstawowych funkcji matematycznych, takich jak: mnożenie przez stały w...

Złożone układy regulacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1414

ZŁOŻONE UKŁADY REGULACJI Najprostszą postać układu regulacji z jedną zmienną regulowaną przedstawiono na rys.9.1. Efektywność tego układu zależy od właściwości dynamicznych obiektu i od zastosowanego algorytmu pracy regulatora. Ogólnie można powiedzieć, że jeżeli wymagania dotyczące jakości działan...

Regulator krokowy - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: regulator krokowy, regulator trójstawny, budowa regulatora krokowego, stacyjna manipulacji, parametry transmitancji....