Dr hab. inż. Jan Jasiewicz

note /search

Analiza wartości wypracowanej - omówienie

  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

ANALIZA WARTOŚCI WYPRACOWANEJ (metoda Earned Value) Co to jest analiza wartości wypracowanej? Analiza wartości wypracowanej jest to metoda pomiaru wykonania projektu. Wskazuje ona jaka część budżetu powinna zostać wydana w świetle iloś...

Grupy prac projektowych - omówienie

  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Dobra organizacja to podstawa sukcesu-o tym nie trzeba chyba nikogo przekonywać. We wszystkich przypadkach, procedury są bardzo podobne. Grupa 1. Planowanie wstępne Jest to prawdopodobnie najważniejsza faza w całym projekcie. Jej istotą jest określenie co ma być zrobione i kiedy ma być zrobione...

Monitorowanie kosztów projektu - omówienie

  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

MONITOROWANIE KOSZTÓW PROJEKTU -Niezależnie od tego jak precyzyjnie opracowano plan finansowy w trakcie realizacji projektu, konieczne jest bieżące monitorowanie kosztów. Monitorowanie nie powinno polegać jedynie na kontrolowaniu realizacji planu finansowego, ale na konfrontowaniu stopnia wykor...

Zarządzanie projektami - podstawowe pojęcia

  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektem to proces w którym manager projektu planuje a następnie kieruje zadaniami zawartymi w projekcie i przydzielonymi do jego realizacji zasobami. Zasoby te, to: -ludzie -środki finansowe -wyposażenie techniczne -czas Techniki zarządzania Zarządzanie p...

Proces szczegółowego planowania - omówienie

  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 406

ROLA ZESPOŁU MERYTORYCZNEGO -zespół merytoryczny jest powoływany wtedy, gdy pojawiają się trudności z określeniem zawartości projektu. Zadaniem tego zespołu jest opracowanie konspektu projektu we współpracy z jego menagerem i/lub zbadanie wykonalności projektu -chociaż nie jest konieczne, aby c...

Zarządzanie projektami - spotkania - omówienie

  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

SPOTKANIA Należy polubić spotkania. Stanowią one ważny element zużycia kierownika projektu – zebrania zespołu, spotkania grupy kontroli, jakości, spotkania koordynacyjne, zebrania planistyczne, spotkania informacyjne. Cel organizowan...

Sprawdzanie wykonalności - omówienie

  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

SPRAWDZANIE WYKONALNOŚCI Kiedy i jak sprawdzić możliwości wykonania? Należy sprawdzać wykonalność projektu od samego początku. Należy odpowiedzieć na pytanie czy to, co należy zrobić, jest możliwe do wykonania, czy jest przydatne w praktyce i czy tworzy nową jakość. Faza wstępnego opracowania ...

Sprawozdania - omówienie

  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

SPRAWOZDANIA Monitorowanie i kontrola generują sprawozdania. Należy ustalić jasno zdefiniowane kryteria sporządzania raportów, szczególnie tam, gdzie informacje mają pochodzić z wielu źródeł. Jeżeli zostanie ustalony format projektu, to informacje będzie łatwo zredagować. Kierownik projektu sam...

Struktura macierzowa zespołów - omówienie

  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Struktura macierzowa zespołów Podstawowe cechy: -zaangażowanie każdego pracownika w projekt(projekty) reprezentowane jest przez węzeł zlokalizowany na przecięciu rzędnej reprezentującej stanowisko pracy( linia pionowa) oraz odciętej reprezentującej zadanie lub projekt (linia pozioma) -Każdemu ...

Tradycyjna organizacja zespołów - omówienie

  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 322

W przypadku dużych projektów, menadżer projektu potrzebuje wsparcia ze strony innych osób. Osoby te mogą tworzyć zespół zorganizowany na przykład jak poniżej: Bez względu na to, czy projekt jest duży czy mały, osoba za niego odpowiedzialna musi uzyskać widoczne wsparcie ze strony co najmniej jed...