Dr hab. inż. Ewa Stachura

note /search

Test - Historia urbanistyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 3500

Zestaw 1 1. Świątynie w starożytnym Egipcie a. były układem swobodnie zgrupowanych budynków b. miały układ osiowo-symetryczny łączący pomieszczenia od pylonów po sacrum c. składały się z jednego pomieszczenia otoczonego kolumnadą 2. Kolumny na rys. 1 stosowano w budowlach: a. w Egipcie (

Wykład - Historia urbanistyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2695

Historia urbanistyki - wykład 1 Prof. UE dr hab. Inż. Ewa Stachura Zaliczenie przedmiotu - egzamin - pisemny test. Arch. czynny i dydaktyk - porusza się po polach urbanistyki i architektury oraz rynkiem nieruchomości. Nie jest wielu specjalistów w Polsce. Każdy musi rozumieć szeroki kontekst zdar...

Wykład - Historia urbanistyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1939

Historia urbanistyki - wykład 2 Prof. UE dr hab. Inż. Ewa Stachura Egipt Chronologia -- okres archaiczny (predynastyczny i wczesno dynastyczny) Ok. 3200-2700 pne Budowle: -mastaby z suszonej cegły -stele, domy z trzciny i papirusu -późn...

Wykład - mykeny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2051

Historia urbanistyki - wykład 3 Prof. UE dr hab. Inż. Ewa Stachura Mykeny Budowle -budowle pałacowe ufortyfikowane w dekoracjach motywy militarne -twierdze z potężnymi murami, pierwsze dziedzińce perystylowe -groby tolosowe, szybowe i komorowe -grób

Wykład - Monumentalne Budowle

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1561

Historia urbanistyki - wykład 4 Prof. UE dr hab. Inż. Ewa Stachura Monumentalne Budowle Teatry -wznoszone na planie półkola na nie koła na terenie płaskim, a nie zboczach gór -prosty bok zamykano murem, widzownie nie widzieli otaczającego krajobrazu -cavea, czyli siedzenia dla widzów opierały ...

Wykład - Architektura i urbanistyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2058

Historia urbanistyki - wykład 5 Prof. UE dr hab. Inż. Ewa Stachura Architektura i urbanistyka Miedzy antykiem a średniowieczem 1000'letni okres, którym się nie zajmujemy. Między III a w X-XI w architekturze i urbanistyce nic się nie zdarzyło. To wtedy kształtuje się cywilizacja europejska. Kształ...

Test - Historia urbanistyki- zestaw II

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1925

Zestaw 2 1. Piramida jest budowlą a. pałacową b. sakralną c. grobowcem 2. Rysunek 1 prezentuje rzuty różnych typów: a. świątyni greckiej b. domu rzymskiego c. grobów tolosowych w Mykenach 3. Odkryta arena o kształcie elipsy lub koła otoczona - najczęściej wznoszącymi się schodkowo - ławkami...