Dr hab. inż. prof. PŚK Dariusz Ozimina

note /search

Ochrona antykorozyjna mostu

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy inżynierii materiałów
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3192

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Transport Ochrona antykorozyjna mostu Kielce 2011 SPIS TREŚCI Opis obiektu oraz jego funkcje eksploatacyjne Opis i klasyfikacje środowiska korozyjnego w PN Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego Harmonogram czynności dotyczących wykonania zabezpieczenia ochrony ...

Ochrona antykorozyjna przystanku autobusowego

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy inżynierii materiałów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2912

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Ochrona antykorozyjna przystanku autobusowego Kielce 2011 Spis treści Definicja korozji……………………………………………3 Zapobieganie korozji……………………………………4 Opis skorodowanego obiektu oraz środowiska w jakim pracuje……………………………………………………….6 Wybór zabezpieczenia antykorozyjnego…...

Badania właściwości cieplnych tworzyw sztucznych

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 6265

docx. Notatka w formie laboratoriów zawiera takie informacje, jak: wstęp teoretyczny, przewodnictwo cieplne, metoda Martensa, oznaczanie temperatury mięknienia według metody Vicata, charakterystyka badanego tworzywa oraz wnioski Dodatkowo notatka opatrzona jest wzorami, schematami oraz tabelam...