Dr hab. inż. Danuta Sochacka

note /search

Cel i zadania geodezji urządzeń rolnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2107

Cel i zadania geodezji urządzeń rolnych Geodezyjne urządzanie terenów rolnych to przede wszystkim ulepszanie warunków produkcji i pracy w rolnictwie, popieranie ogólnej kultury rolnej oraz ogólnego rozwoju wsi poprzez dostępne działanie urządzeniowe. Geodezyjne urządzanie gruntów jest to proces...

Definicja gospodarstwa rolnego- podstawowe części

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4109

Definicja gospodarstwa rolnego. Podstawowe części. Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospoda...

Definicja konturu klasyfikacyjnego i konturu szacunkowego oraz przykła...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 868
Wyświetleń: 16247

Definicja konturu klasyfikacyjnego i konturu szacunkowego oraz przykłady ich opisów na mapie. Kontur klasyfikacyjny- to ciągła część powierzchni użytku gruntowego, posiadająca taką samą klasę bonitacyjną w wyniku klasyfikacji gleboznawczej. Przy...

Kompleksowe zagospodarowanie obszarów rolniczych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Kompleksowe zagospodarowanie obszarów rolniczych Cytując sławną poetkę "Niestety nie mam pewności, że własnie o to chodzi ;/ ale nie znalazłam, ani nie potrafiłam opracować nic odpowiedniejszego - wszelkie uwagi mile widziane " muszę przyznać, że mam taki sam problem, wynikający z praw...

Kształtowanie użytków rolnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

KSZTAŁTOWANIE UŻYTKÓW ROLNYCH Trzeba wykazać:  użytki, które należy utrzymać, chronić lub poprawić stan ich urządzenia oraz wykorzystania,  użytki, które można i trzeba zmienić na inne ze wzgl. na wadliwość ich cech lub ze wzgl. na pot...

Obiekty gruntowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1792

Obiekty gruntowe – definicja Człowiek gospodarując powierzchnią ziemi, dokonuje jej podziału. Wyodrębnione części gruntów – obiekty gruntowe (lub powierzchniowe):  są przystosowane do spełniania różnorodnych funkcji,  użytkowane przez określone osoby lub grupy ludzi. Obiekt gruntowy (powierz...

Obszary wiejskie- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2282

Obszary wiejskie Obszary wiejskie to pojęcie nie posiadające jednorodnej definicji ani w Unii Europejskiej, ani w Polsce. Obszary wiejskie są definiowane na podstawie kryterium podziału administracyjnego lub gęstości zaludnienia: Obszary wiejskie - definicje 1. definicja OECD (Organizacji Wsp...

Ocena warunków przyrodniczych i społeczno gospodarczych do celów scale...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 889

Ocena warunków przyrodniczych i społeczno gospodarczych do celów scaleniowych. Etapy postępowania w sprawie oceny oddziaływania projektu scalania gruntów na środowisko 1. Opracowanie studium środowiskowego W każdym przypadku, gdy projekt scalenia gruntów obejmuje obszar powyżej 300 ha, opracowuj...

Ochrona gruntów rolnych i leśnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1470

Ochrona gruntów rolnych i leśnych( biologiczna, techniczna, prawna). Ochrona gruntów rolnych i leśnych zawiera się w: • Planie rozmieszczania użytków rolnych, leśnych, wodnych, terenów o innej funkcji. • Kierunku intensyfikacji produkcji r...

Projekt ogólny scalenia - Książniczki

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1358

I. Charakterystyka obszaru scalenia gruntów. 1. Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu. Wieś Książniczki znajduje się w gminie Michałowice, która położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, centralnej części wojewód...