Dr hab. inż. Bogdan Aleksy Boduszek

Spektroskopowe metody identyfikacji związków - opracowanie pytan1

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Bogdan Aleksy Boduszek
  • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1190

Kryteria podziału spektroskopii Spektroskopia - nauka o powstawaniu i interpretacji widm będących wynikiem oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na materię. Wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne zaabsorbowane /emitowane/ rozproszone przez cząsteczkę do badania właściwości atomó...

Spektroskopia Ramana - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Bogdan Aleksy Boduszek
  • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1246

Spektroskopia Ramana Próbka Źródło światła Promieniowanie rozproszone Rozpraszanie światła Rozpraszanie światła (fal elektromagnetycznych) to zjawisko oddziaływania świ...