Dr hab. inż. Arkadiusz Moskal

note /search

Inżynieria chemiczna - kolokwium - Wymiennik ciepła

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 756

10. Sposób obliczania wymienników ciepła - czyli obliczenie bilansu ciepła dla aparatu przeponowego (np. zagrzewacza parowego) (przepływa przez niego 2 ciecze i jedna ogrzewa 2 i odwrotnie) no i z tego bilansu powierzchnia wymiany ciepła -...

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia - Rektyfikacja

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

15. Omówić sposoby realizacji procesu rektyfikacji. W sposób ciągły W sposób okresowy Na dole kolumny umieszcza się kolbę lub kadź z rektyfikowaną cieczą, a na jej górze głowicę, której zadaniem jest częściowe zawracanie skraplanej cieczy (or...

P laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

20. Podstawowa charakterystyka bioprocesów BIOPROCESY Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycz...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

Tematy egzaminacyjne terminu „0” egzaminu z Inżynierii Chemicznej i Procesowej dla studentów Wydziału Chemicznego , czerwiec 2012: 1. Opisać różnice w podejściu do bilansowania procesów ustalonych i nieustalonych w czasie. Oprzeć się na przykładowo wybranym procesie przemysłowym. 2. Omówić różnic...

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia - Krystalizacja

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

12. Opisać wpływ sposobu prowadzenia procesu krystalizacji na jakość otrzymanego produktu. Wielkość kryształków!! Im mneisjze tym lepsza rozpuszczalność więc lepsza krystalizacja, wiecej małych agregatów - dlatego rpzchładzamy i mieszamy Zalezy od składu, czy sól jest uwodniona, czy mamy mieszanin...

Wykład - procesy cieplne, wymiana ciepła

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przenikanie ciepła przez ściankę cylindryczną, ustalony ruch ciepła, liniowy współczynnik przenikania ciepła, liniowy ...

Procesy ciągłe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: obliczanie kolumn destylacyjnych wypełnionych, metoda HTU, metoda półek teoretycznych, prędkość molowa przepływu pary, ciśnie...

Płyny rzeczywiste - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: tarcie wewnętrzne, lepkość, naprężenie styczne, równanie lepkości Newtona, reologia....

Inżynieria chemiczna i procesowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: podstawy bilansowania, procesy mechaniczne, procesy cieplne, procesy wymiany masy, procesy chemiczne (inżynieria reaktorów)....