Dr hab. inż. Anna Michna

note /search

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  • Politechnika Śląska
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2597

– Zarządzanie sprzecznościami strategicznymi, Strategic Contradicions – koło sprzeczności, Samoorganizująca się społecznośd – struktura mechaniczna, Uczenie się przez innowacje – postępowanie według procedur, Upełnomocnienie pracowników – kontrolowanie, Zarządzanie zmianą, Wartość przedsiębiorstwa....