Dr hab. inż. Andrzej Klewski - strona 3

Układ wyskości i wysokość-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665

Układ wysokości tworzą wysokości normalne, odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego w Zatoce Fińskiej, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga.

Geoida-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Geoida jest teoretyczną powierzchnią ciągłą powstałą w wyniku przedłużenia średniej powierzchni mórz i oceanów w stanie spoczynku pod lądami i nad depresjami. Geoida najlepiej oddaje rzeczywisty kształt powierzchni Ziemi. Określana jest również jak...

Inne rodzaje odwzorowań-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Odwzorowanie Gaussa-krugera: Oś walca jest prostopadła do osi obrotu Ziemi, a podstawa walca jest kształtu eliptycznego, gdyż walec jest styczny do elipsoidy. Cała powierzchnia ziemi odwzorowana jest w pasach po 6 lub 3 stopnie w

Pomiar-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Pomiar- czynność majaca na celu wyznaczanie wartości danej wielkości fizycznej Pomiar bezpośredni- dokonuje się porównania wartości mierzonej wielkości fizycznej z wartością wzorcową, np. jednego metra Pomiar pośredni- pomiary innych w...

Podziałka liniowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Podziałka liniowa - jest graficznym obrazem skali i dzięki niej możemy dokonywać szybkiego pomiaru na mapie. Zasada jej budowy jest bardzo prosta, a opiera się na linii prostej odpowiednio podzielonej i opisanej, na której jest przedstaw...

Poligonizacja-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Poligonizacja jest metodą i technologią wyznaczania położenia punktów, tworzących linie łamane (wieloboki) zamknięte lub otwarte zwane ciągami poligonowymi, w których mierzy się kąty wierzchołkowe i długości boków. ...

Treści mapy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Treści mapy dzielimy na: -treśc obligatoryjną: -Punkty osnów geodezyjnych -elementy ewidencji gruntów i budynków -elementy sieci uzbrojenia w szczególności urządz...