Dr hab. Henryk Gasiul - strona 5

Sytuacjonizm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1750

sytuacjonizm - próba pokazania, że osobowości względnie trwałej nie ma Założenia: zachowanie jest uzależnione od sytuacji różnice indywidualne są efektem błędów pomiaru w różnych sytuacjach może się pojawić taka sama kategoria bodźców eksperyment jest znaczącą metodą badania Wszystko jest uza...

Psychologia osobowości-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1561

Czym jest więc psychologia osobowości? Definicja 1 : Psychologia i teoria osobowości musi być ogólną teorią zachowania się człowieka oraz spełniać w/w kryteria. Definicja 2 : Psychologia osobowości jest to naukowe studium całej osob...

Kulturowe teorie osobowości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

KULTUROWE TEORIE OSOBOWOŚCI W latach 50-60 były obiecujące. Teraz nie ma czegoś takiego. - kultura tworzy makro kontekst dla każdego z nas - kultura jest związkiem społecznym, rzeczywistością historyczną, systemem powiązanych symboli, faktem społecznym i jednostkowym. I. Abraham Kardinier Wprow...

Nurty psychologii klasycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

Różnice indywidualne opierają się na temperamencie i inteligencji a przecież temperament + inteligencja = osobowość! Osobowość uchwyca ciągłość istnienia (życia) człowieka - daje poczucie, że jest się tym co było. Nurty psychologii klasycznej strukturalizm (W.Wundt, E. Titchener) - jest bardzo o...

Nurty współczesne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Nurty współczesne Swoimi korzeniami sięgają do klasyki. Są oparte na trzech tradycjach badawczych. Tradycje badawcze : kliniczna - daje szansę myślenia w kategorii idiograficznego podejścia (indywidualności). Prekursorami byli lekarze Charcot (w jego ...