Dr hab. Henryk Gasiul - strona 4

Komponent ekspresywny, teorie ekspresywne emocji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

KOMPONENT EKSPRESYWNY, TEORIE EKSPRESYWNE EMOCJI Komponent ekspresywny jest czymś kluczowym dla wyrażania zachowań. Czymś kluczowym dla wpływania na zachowania innych ludzi. Wydaje się, że ten komponent wskazuje na autentyczność i zwartość zachowań ludzkich. Jest on zewnętrznym przejawem tego, co ...

Nowa koncepcja Wisceralnego mózgu - Paula McLeana

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Nowa koncepcja Wisceralnego mózgu - Paula McLeana. Wielu autorów twierdzi, że McLean zaproponował jedną z najbardziej fascynujących Teorii neurologicznych. McLean rozszerza Pętle. Papaza o pewne dodatkowe struktury: o ciało migdałowate i...

Pętla ciągłego sprzężenia zwrotnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Druga próba to tak zwana PĘTLA CIĄGŁEGO SPRZĘZRENIA ZWROTNEGO Candlanda i Berscheid. Oni twierdzą że dyskusja nad tym co wcześniejsze a co późniejsze nie ma racji bytu. Każdy proces psychiczny jest wieloaspektowy. Obojętnie jaki jest ur...

Potencjał pobudzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

Potencjał pobudzenia-sklada się z trzech czynników: 1.Zmienne porównawcze, w zakres tych zmiennych wchodzi nowość bodźca,, niepewność sytuacji, złożoność bodźca. Nowy bodziec im bardziej jest złożony, tym większy będzie potencjał pobudzenia. Zmienne porównawcze to są cechy bodźca, które wpływają ...

Relacje między emocjami a popędami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

Emocje są i mogą być motywami same w sobie. Bycie motywem oznacza, że emocja jest tym zjawiskiem, które wzbudza proces działania, podtrzymuje, ukierunkowuje pewne działania a także hamuje i wzmacnia je. Aby zrozumieć, kiedy emocja i na ile jest motywem należy zrozumieć, jakie dana jakość emocji wy...

Socjokulturowe teorie emocji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

SOCJOKULTUROWE TEORIE EMOCJI. Emocje są uwarunkowane społecznie i kulturowo. Tych teorii jest bardzo dużo, nie będę państwa zanudzał chciałbym tylko zwrócić uwagę na niektóre elementy godne uwagi. Bardzo istotne są sposoby myślenia, które należą do socjokulturowych sposobów myślenia. TEORIA SPOŁE...

Stymulacja sensoryczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Taki podział jest kluczowy, ponieważ wskazuje na to że stymulacja sensoryczna może pełnić dwie funkcje: 1.Funkcja sygnałowa, czyli jest to funkcja, której zadaniem jest dostarczenie informacji oraz kierowanie zachowaniem. 2.Funkcja druga związana jest z drogą niespecyficzną, jest to tak zwana fun...

Teoria Roberta Leepera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

CD teorii emocji Teoria Roberta Leepera Autor kładzie nacisk na poznanie motywacja jest kryterium rozróżnienia emocji,np w stanie lęku-ucieczka. Emocje są motywami powodującymi pewne zachowania, działania, akty. Procesy emocjonalne będą tak długotrwałe jak długo będzie trwała sklonnaść do pewnego ...

Zasady psychologii emocji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 910

Zasady psychologii emocji. 1. Zasada zróżnicowania emocji. Ta zasada wskazuje na to, że istnieją odrębne emocje, które różnią się między sobą ze względu na podłoże neurofizjologiczne, ze względu na wzorce ekspresji, wewnętrzne doświadczenia. 2. Zasada współwystępowania i wzajemnego oddziaływania ...

Behawioryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

behawioryzm Miller i Dolard - próba zastosowania teorii uczenia się do osobowości. Trzeba znaleźć 2 elementy struktury jednostki Nawyk - układ ukształtowany w całym życiu Popęd - silny popęd zdolny do wyzwalania reakcji - pierwotny - fizjolo...