Dr hab. Henryk Gasiul - strona 3

Teoria sheldona

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

U podłoża teorii realnych cech leżą teorie konstytucjonalne. Teoria Kretschmera : aby zrozumieć emocje to trzeba wyróżnić budowę ciała: sangwinik, leptotyk, atletyk, dysplastyk. Eugeniusz Brzeziński wprowadził pojęcie skiptotymii - człowiek lek...

TEORIA SULLIVANA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1309

EORIA SULLIVANA - podejście typowo kliniczne Mówił, że istotne są przede wszystkim relacje międzyosobowe a kultura porządkuje, ustanawia styl tych relacji. Jest to interpersonalna teoria psychiatrii Wszyscy są tacy sami, nie różnią się ale każdy postrzega siebie jako coś niepowtarzalnego. Źródłem...

Teorie egzystncjalne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 168
Wyświetleń: 693

TEORIE EGZYSTENCJALNE ● Inna forma interpretacji takich faktów jak lęk przed śmiercią, cierpienie czy sens życia. Spojrzenie z nieco innej perspektywy. Podstawowe założenia: podejście dynamiczne i holistyczne do człowieka. Holistyczność oznacz...

Teorie osobowości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 280
Wyświetleń: 987

TEORIE OSOBOWOŚCI  Pierwsza grupa teorii to teorie cech . Dwie linie, tradycje: a) cechy jako istniejące realnie właściwości osoby. Teorie deskryptywne: cechy to są opisy, mają charakter konstruktów często społecznych, opis powtarzalności zac...

Teorie relacji z obiektem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1274

Teorie relacji z obiektem : podkreślają, że głównym motywem rozwoju jest dążenie do więzi z osobami znaczącymi i poprzez to zaspokajanie potrzeb. Trzy główne odłamy relacji z obiektem: 1. Mechanizmy obronne ego . Dwie postacie

Tradycje badawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Tradycje badawcze: dają inny styl interpretacji osobowości. Pervin: wyróżnia tradycję kliniczną, eksperymentalną i statystyczną (korelacyjną). Kliniczna - kluczem do zrozumienia osobowości jest podejście idiograficzne, jednostkowe, skupione na metodach jakościowych.. Charcot i Janet tworzą szkoły w...

Cztery perspektywy emocji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 840

Na emocje można spojrzeć z czterech perspektyw: 1. Perspektywa podmiotu-ta. osoba, która przeżywa stan emocjonalny, powstają problemy psychologiczne czy ktoś przezywa coś mocniej czy słabiej. Emocje powodują zmienność obiektów uwagi, zmienia się stan przeżywania zmienia się uwaga, następuje fluktua...

Czym są emocje?

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1162

Czym są emocje ? psychologia emocji jest specyficzną teorią zachowania. Obejmuje stany emocjonalne, motywacyjne, zachowania. Emocja pochodzi od łacińskich dwóch słów: E- wzmocnienie oznacza Z mover - poruszać się ( ruszać się z wewnątrz) Ruch pochodzący z wewnątrz. Emocje to ruszanie się poza stan ...

Emocje jako stany motywacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

Emocje jako stany motywacyjne. Kluczowa rzeczą dla zrozumienia na ile stany emocjonalne może zmienić motywacja, jest relacja między emocjami a popędem. Emocje modyfikują przebieg przebieg popędu. W efekcie oznacza to, że jest to czynnik zupełnie zmieniający kierunki dążeń ludzkich. Emocje same w s...

Emocje pierwotne i wtórne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 882

Emocje pierwotne i wtórne WYKLAD II Pojęcie emocji budzi pewne kontrowersje jest to pojęcie dość dokuczliwe, ponieważ określenie, czym jest emocja wymaga przyjęcia pierwotnych założeń, określenia pewnego kontekstu w jakim te emocje się rozważa. Pojmowanie emocji jako pewnych jakości doświadczeń in...