Dr hab. Grzegorz Kończak

note /search

Statystyka - testy Kończak

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Statystyka
Pobrań: 4949
Wyświetleń: 10857

zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a prowadzi je dr hab. Grzegorz Kończak. Notatka składa się z 8 stron. ANALIZA ZALEŻNOŚCI 1) Współczynnik korelacji liniowej może przyjmować wyłącznie wartości. a. od -1 do 1 b. dowolne rzeczywiste c. dodatnie d. od 0 do 1 2...

Pytania jakie pojawiły się na egzaminie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Statystyka
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 2485

Zad.1 tak /nie 1.Średnie tempo zmian to średnia geometryczna z indeksów o podstawie stalej 2.Reszty funkcji regresji przyjmują wartości z przedziału (0;1) 3.Współczynnik zmienności ma taką jednostkę jak badana cechca 4.Rozstęp jest...

Statystyka - wzory

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 8561

Podstawowe wzory ze statystyki opisowej i ekonomicznej MIARY PRZECIĘTNE • ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Dla szeregu rozdzielczego cechy skokowej• ŚREDNIA HARMONICZNA (cechy o charakterze ilorazu np. prędkość, gęstość zaludnienia)• ŚREDNIA GEOMETRYCZNA• DOMINANTA (WARTOŚĆ MODALNA)Gdzie: dolna granica prze...