Dr hab. Grzegorz Juras

note /search

Antropomotoryka - ćwiczenia 3

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3325

Tematem tych ćwiczeń była aktywność ruchowa i motoryczność człowieka. Z notatki tej można dowiedzieć się czym są jest motoryczność człowieka, co to jest predyspozycja i jakie są grupy predyspozycji. Następnymi zagadnieniami opisanymi w notatce...

Antropomotoryka - ćwiczenia 1

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2394

Tematem tych ćwiczeń była charakterystyka specyficznej zdolności motorycznej. Z notatki tej można dowiedzieć się czym jest zdolność zachowania równowagi, co na nią wpływa, co leży u podstaw tej zdolności zachowania równowagi. Następnymi zagadnieniami opisanymi w notatce są: zdolność kinestycznego r...

Antropomotoryka - ćwiczenia 2

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2443

Tematem tych ćwiczeń była istota i klasyfikacje koordynacyjnych zdolności motorycznych. Z notatki tej można dowiedzieć się czym są koordynacyjne (informacyjne) zdolności motoryczne, co na nią wpływa, co wyznacza koordynacyjne zdolności motoryczne. Następnymi zagadnieniami opisanymi w notatce są: kr...