Dr hab. Grzegorz Gołębiowski

note /search

Analiza finansowa termin 1

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1. Wielowskaźnikowy model Du Ponta stosuje się po to, aby: a. uprościć analizę wskaźnikową i uzyskać jeden wskaźnik globalny b. ułatwić interpretację wskazując na zależności pomiędzy różnymi obszarami analitycznymi c. doprowadzić ws...