Dr hab. Grażyna Szpor

note /search

Cyberprzestępczość-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Technologie internetowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1407

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ Cyberprzestępczość to wszystkie rodzaje przestępstw, do których popełnienia użyto Internetu lub innych sieci komputerowych. Komputery i sieci komputerowe mogą służyć do popełnienia przestępstw na kilka sposobów: mogą być narzędziem przestępstwa, mogą być celem przestępstwa, mogą b...

Iinformacje wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Technologie internetowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

Informacje wstępne: 1. Społeczeństwo informacyjne - Opiera się na komunikacji elektronicznej To takie społeczeństwo, w którym większość aktywnych zawodowo osób zajmuje się przetwarzaniem informacji, a narzędzia informatyczne wy...

Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych-rozporządzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Technologie internetowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Dz.U.05.214.1781 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji...

Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych-ustawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Technologie internetowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Dz.U.05.212.1766 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących ...

Schemat z zajęć praktycznych nr 1 wykorzystanie Worda i Writera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Technologie internetowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Przy opracowaniu niniejszej instrukcji została wykorzystana funkcja: ALT+ PRNT SCRN - pozwala ona zaprezentować zrzuty ekranu (potem należy wkleić do dokumentu zapisany w pamięci obrazek używając skrótu ctrl + v albo klikając prawym klawiszem myszki na dokumencie i wybierając opcję „wklej”). Funkcj...

Schemat z zajęć praktycznych nr 2 wykorzystanie Excela i Calca

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Technologie internetowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Ogólnie Wybieranie funkcji: Dla Open Office Calc: Aby widoczna była lista dostępnych funkcji (np. dodawanie) należy wybrać: wstaw lista funkcji (musi być zaznaczona "ptaszkiem") („w kategoria” najlepiej zaznaczyć „wszystko”) Funkcję będzie można wybrać klikając na symbol „f(x)” Dla

Schemat z zajęć praktycznych nr 3 wykorzystanie Impressa i PowerPointa...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Technologie internetowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Podstawy Aby wyświetlić podstawowe elementy potrzebne przy edytowaniu slajdów należy sprawdzić czy następujące opcje są „zaptaszkowane”: WIDOK ramka zadań (w PowerPoint - widok okienko zadań) WIDOK ramka slajdów WIDOK paski narzędzi rysu...

Technologie informacyjne a poznanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Technologie internetowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE A POZNANIE PRAWA 1. 1. Informacja, informatyka, technologie informacyjne 1.1.1. Pojęcie informacji jest istotne dla prawników, bo pojawia się w licznych aktach normatywnych w wielu określeniach złożonych (np. informacja publiczna, informacja niejawna, system informacyjny) ...

Informatyka w administracji- test 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 2709

DATA……………………….. INFORMATYKA W ADMINISTRACJI IMIĘ I NAZWISKO……………………. NR INDEKSU………………………….. 5/09 Proszę wstawić znak X pod słowem TAK lub NIE TAK NIE 1 „Strategia Lizbońska”, przyjęta została w dniach 23-24 marca 2000 roku w Lizbonie, na posiedzeniu a) Rady Europejskiej x b) Komisji Europe...

Informatyka w administracji- test

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2156

DATA……………………….. INFORMATYKA W ADMINISTRACJI IMIĘ I NAZWISKO……………………. NR INDEKSU………………………….. 6/09 Proszę wstawić znak X pod słowem TAK lub NIE TAK NIE 1 Przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji stosuje się do: a) Narodowego Funduszu Zdrowia x b) Krajowego Biura Wyborczego ...