Dr hab. Grażyna Musiał

note /search

Mikroekonomia - Musiał Grażyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 3262
Wyświetleń: 11403

...1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Ekonomia jest to nauka, która zajmuje się badaniem prawidłowości procesów gospodarowania, które występują w konkretnych zjawiskach ekonomicznych. Ekonomia zajmuje się problemami związanymi z: a) produkcją b) podziałem c) wymianą d) konsumpcją Zja...

Wykład - Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1554

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał Wykład 1 Wprowadzenie do ekonomii - podstawowe pojęcia I. Ogólna charakterystyka ekonomii. 1. Geneza nazwy przedmiotu Wywodzi się od greckich słów oikos (dom) i nomos (przepis, prawo) - po raz pierwszy użyte w traktacie

Wykład - Podstawowe pojęcia ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1883

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał Wykład 2 III. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Potrzeby ludzkie, dobra gospodarcze Potrzeby ludzkie dzielą się na: Konsumpcyjne - odnoszą się do zaopatrzenia osób i społeczeństwa Gospodarcze - do zaopatrzenia gospodarki w surowce, materiały, narzędzi...

Wykład - Zjawiska, kategorie i prawa ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1302

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał Wykład 3 Wykład 2 - Zjawiska, kategorie i prawa ekonomiczne I. Ogólna charakterystyka zjawisk ekonomicznych Zjawiskami nazywamy fakty (zdarzenia) zachodzące w określonej rzeczywistości. Zjawiskami ekonomicznymi nazywamy te fakty, które występują w p...

Wykład - Granica możliwości produkcyjnych społeczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1771

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał Wykład 4 Granica możliwości produkcyjnych społeczeństwa Każde społeczeństwo musi rozwiązać 3 podstawowe problemy ekonomiczne: co? - jakie dobra należy wytwarzać i w jakich ilościach, ile i jakich alternatywnych dóbr należy wytwarzać (np. dużo żywnośc...

Wykład - Dochodowa elastyczność popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1113

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał Wykład 7 IV. Dochodowa elastyczność popytu. Jest to stosunkowa zmiana popytu na dane dobro podzielona przez stosunkową zmianę dochodu. Inaczej mówiąc jest to procentowa zmiana popytu do procentowej zmiany dochodów. gdzie: - współczynnik dochodowej z...

Wykład - Decyzje konsumenta i popyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1372

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał Wykład 9 Decyzje konsumenta i popyt I. Racjonalny charakter postępowania w ujęciu Georga Katony Teoria ta opiera się o pewne założenia dotyczące oddziaływania pewnych konsumentów (pojedynczy konsument - podkreślany indywidualizm). Teoria zachowania k...

Wykład - Zastosowanie teorii wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1120

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał Wykład 10 Zastosowanie teorii wyboru konsumenta I. Typy prawidłowości wyjaśniające wybory konsumenta a) prawo Engla Ernst Engel (1821-1896) - Niemiec - statystyk - „ w społeczeństwach o niskim dochodzie podstawowe miejsce w budżetach rodzin zajmują ...

Wykład - Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1015

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał Wykład 11 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej I. Definicja i cechy przedsiębiorstwa przedsiębiorczość samodzielność samofinansowanie racjonalność działań Współczesne przedsiębiorstwa są formami organizacji działalności gospodarczej ukształtowa...

Wykład - Koszty produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał Wykład 13 Koszty produkcji I. Znaczenie ekonomicznej analizy kosztów. Zasadniczą częścią Teorii Podejmowania Decyzji przez Producenta jest analiza kosztów Producenci dokonują analizy kosztów w krótkim oraz długim okresie czasu. Analiza kosztów jest...