Dr hab. Grażyna Kwiatkowska

note /search

Psychologia społeczna część 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2744

...1. Lustracja – sondaż ankietowy. Badacz chcąc poznać pewne zjawisko nie wywołuje tego zjawiska, jeśli wpływa na nie to tylko w nieznacznym stopniu, przy czym posługuje się technikami obserwacyjnymi, bądź zadaje badanym pytania, bądź posługuje się danymi archiwalnymi. 2. Studium w terenie...

Psychologia społeczna część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1862

...Technika polega na zwiększaniu uległości osoby manipulowanej , polegającym na poprzedzeniu właściwej ( dużej ) prośby , której spełnienie jest mało prawdopodobne , mniejszą prośbą , która raczej na pewno nie zostanie odrzucona. Działa to na zasadzie

Psychologia społeczna część 3

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1967

...Komunikacja interpersonalna, rozumiana zarówno jako zachowania werbalne jak i niewerbalne, zachodzi nieustannie - każda sytuacja społeczna implikuje proces nadawania i odbierania różnych informacji. Nie wypowiadając ani słowa, moje ciało nieustannie emituje sygnały, które wyrażają moje samopo...