Dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz

note /search

System medialny - test zaliczeniowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2436

Test zaliczeniowy Pytania otwarte i testowe, każde ze 1 pkt. 75% zalicza (yes!), Zagadnienia Pojęcie systemu medialnego: definicja pojęcia (formalnie i nieformalne grupy społeczne uczestniczące w procesie tworzenia i rozpowszechniania informacji, ich wzajemne powiązania oraz normy społeczne wszy...

Podstawowe elementy sytemu medialnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3311

02.2011) Systemy Medialne w Europie Ewa Stasiak-Jazukiewicz; zaliczenie: test. Przykładowa literatura: J. Adamowski, B. Golka, E. Staisak-Jazukiewicz, Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej B Dobek - Ostrowska (red.), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwo...

Model liberalny. Wielka Brytania.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1386

Model liberalny. Wielka Brytania . ( 24.02.2011) Zasady konstytucyjne: wolność słowa, prawo do swobodnego zbierania, rozpowszechniania i przetwarzania informacji. Wolność słowa podlega ograniczeniu m.in. ze względu na interes publiczny, ochronę prywatności, ochronę powagi sądu,

Model Liberalny. Irlandia.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

Model Liberalny. Irlandia. (03.03.2011) Zasady: - wolność słowa - gwarantuje ją Konstytucja z 1937, jednak penalizuje publikacje „obrazoburcze, bluźniercze oraz nieprzyzwoite”, a o tym, które uznać za takie, decyduje urzędnik (nie ma definicji). Ogranicza to więc wolność słowa. -Ustawa o cenzur...

Model demokratycznego korporacjonizmu - Dania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

Model demokratycznego korporacjonizmu - Dania (17.03.2011) Zasady: wolność słowa (konstytucja z 1953) - traktowana szeroko; prawo do informacji zakaz instytucji cenzury pluralizm mediów (pomagają zapewnić ustawy o pomocy finansowej dl...

Model spolaryzowanego pluralizmu - Hiszpania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2464

Model spolaryzowanego pluralizmu - Hiszpania Państwo unitarne, ale z silnymi autonomiami, co widać po programach w radiu i TV. Zasady organizacji systemu medialnego - konstytucja (1978) gwarantuje wolność słowa - swobodne wyrażanie poglądów, prawo do informacji, zapewnienie dostępu do mediów wszy...

Zmiany po 1989 - Polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Polska po 1989 zmiany; urzeczywistnienie wolności słowa; Konstytucja z 1997, art. 14 gwarantuje. Polskie prawo nie mówi nic wprost o instytucji cenzury. Jednak w sytuacji kryzysowej możliwe jest ograniczenie obszaru zainteresowań mediów

Hiszpania- subwencje prasowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka Medialna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

Hiszpania Subwencje Prasowe Rynek prasowy 6 ogólnokrajowych dzienników informacyjnych El Pais prawie 400 tys nakładu - największy dziennik ogólnoinformacyjny, socjaldemokratyczny El Periodico  gazeta o profilu socjaldemokratycznym El País, wydawana przez najpotężniejszy koncern medialny Grupo...

Niemiecka polityka medialna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka Medialna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1015

Niemiecka polityka medialna - Niemcy są przykładem państwa niezwykle aktywnego w dziedzinie polityki medialnej. Schröeder powołał pełnomocnika ds. kultury i mediów (de facto jest to minister). Akty prawne -konstytucja z 1949 r. -wolność słowa -prawo do informacji -zakaz powoływania instytucji cen...

Duńska polityka medialna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka Medialna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

Duńska polityka medialna Dania prowadzi aktywną politykę medialną. Wyraża się to przede wszystkim w rozbudowanym bardzo prawie (ograniczającym wolność słowa i nakładającym na media odpowiedzialność za głoszone treści). Drugi obszar dużej aktywności państwa to subwencje. Większość istniejących w Dan...