Dr hab. Ewa Śnieżek

note /search

Sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych [Cash Flow]...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1134

Podstawy rachunkowości, Sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych [Cash Flow] Zarzad każdej jednostki gospodarczej ma w toku swojej działalnosci dwa podstawowe cele: 1. Kierowac jednostka tak, aby osiagała zyski oraz 2. Zachowac wypłacalnosc w dłuższym okresie czasu Zysk jest tylk...

Rachunkowość zarządcza - próg rentowności

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1470

Podstawy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza - próg rentowności Rachunkowość zarządcza Pomaga w zarządzaniu firma od strony analiz finansowo-ksiegowych. Koszty wolumen zysk (CVP) • Analiza: koszty - wolumen - zysk (ang.: cost - ...

Rachunkowość zarządcza - decyzje krótkookresowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 3206

Podstawy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza - decyzje krótkookresowe Decyzje krótkoterminowe wykorzystanie analizy progu rentownosci Decyzje krótkookresowe Dotycza zwykle jednego roku, a ich przedmiotem sa problemy, których roz...

Rachunkowość zarządcza - rachunek kosztów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1554

Podstawy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza - rachunek kosztów Rachunek kosztów pełnych a Rachunek kosztów zmiennych Tradycyjna definicja rachunku kosztów Ogół działan zmierzajacych do odzwierciedlenia procesów zaopatrzenia, pr...

Sprawozdawczość finansowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 182
Wyświetleń: 924

Podstawy rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa Składniki sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe sporzadzane w jezyku polskim i w walucie polskiej składa sie z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe...

Zasady i koncepcje rachunkowości

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1358

Podstawy rachunkowości, Zasady i koncepcje rachunkowości Wybrane klasyfikacje zasad rachunkowosci Kryterium podziału Jednostki klasyfikacji stopien szczegółowosci stopien szczegółowosci • fundamentalne (nadrzedne) • szczegółowe obowiazek stosowania • obligatoryjne • opcjonalne przedmiot regu...

Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1085

Podstawy rachunkowości, Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej, elementy: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pienieżnych Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Dodatkowe i...

Sprawozdanie finansowe - bilans

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1267

Podstawy rachunkowości, Sprawozdanie finansowe - bilans Bilans jest sprawozdaniem o dużej pojemnosci informacyjnej. Prezentuje on nie tylko składniki majatku według okreslonej struktury, ale również zródła finansowania tych składników. Ze wzgledu na te pojemnosc bilans uważa sie za podstawowe zródł...