Dr hab. Ewa Jaśkiewicz

note /search

Immunologia - materiały

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Immunologia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3913

IDENTYFIKACJA ANTYGENÓW UKŁADÓW GRUPOWYCH KRWI: ABO, Rh i MN. 1) układy grup krwi biorące udział w reakcjach poprzetoczeniowych. Układ AB0 - układ ten ma pierwszorzędne znaczenie. Epitopy tego układu występują na licznych typach komórek oprócz erytrocytów i mieszczą się na węglowodanowych łańcucha...

Regulacje metabolizmu - opracowane pytania

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Dietetyka
Pobrań: 693
Wyświetleń: 5642

Poruszają one między innymi takie zagadnienia jak: glikoliza, hipoteza chemiosmotyczna, rozprężenie fosforylacji oksydacyjnej, cykl mocznikowy, miejsca regulacji szlaku pentozo-fosforanowego, regulacje kowalencyjne/allosteryczne, metabolizm alkoholu, synteza cholesterolu, kontrola oddechowa, inhib...

Biologia komórki - wykłady

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Biologia komórki
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4641

Wykłady te prowadzi dr hab. Ewa Jaśkiewicz. Notatki składają się z 10 stron i zawierają szczegółowe informacje na takie tematy jak: wyróżnienie rodzin organelli komórkowych, transport cząsteczek między jądrem a cytozolem, transport białek do mitichondriów i