Dr hab. Emilian Pitera

note /search

Odpowiedzi do przykładowych pytań z sadownictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z SADOWNICTWA Agrotechniczne metody zapobiegania chorobie zamierania pędów malin? Uprawa szpalerowa, cięcie Cel i sposób prowadzenia matecznika truskawek na własne potrzeby? Prowadzenie małego matecznika na własne potrzeby: obniża koszty materiału - zwłaszcza przy...

Sadownictwo-skrypt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1561

Agrotechniczne metody zapobiegania chorobie zamierania pędów malin. Sprawcy choroby to Didymella applannata z gromady workowców, Botrytis cinerea i grzyby z rodzaju Fusarium. Metody agrotechniczne: wczesne wycinanie i palenie starych pędów po zbiorach, czyszczenie plantacji, usuwanie nadmiernej lic...

Sadownictwo-agrest

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1316

AGREST Rząd: Saxifragales - skalnicowce Rodzina: Grossulariaceae - agrestowate Rodzaj: Ribes - porzeczka Podrodzaj: Grossularia Gatunek: porzeczka agrest, agrest zwyczajny (pospolity) ...

Sadownictwo-egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2247

1. Agrotechniczne metody zapobiegania zamierania pędów malin. przerzedzanie gęstych plantacji malin wycinanie pędów 3. Cele cięcia drzew: stworzenie silnego szkieletu drzewa nadanie drzewu odpowiedniego kształtu utrzymanie równowagi między wzrostem a owocowaniem a przez to zwiększenie plonu i z...

Sadownictwo-malina

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1561

MALINA Rodzina: Rosaceae Rodzaj: Rubus - malina Podrodzaj: Eubatus - jeżyny Idaeobatus - maliny właściwe Gatunek: Rubus idaeus - malina właściwa 40 gat. z których 40 żyje w PL pędy żyją 2 lata w 1 roku - z szyjki pąków przybyszowych do korze...

Morfologia drzew i krzewów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2359

MORFOLOGIA DRZEW I KRZEWÓW Rośliny sadownicze dzieli się na: drzewa (np. jabłoń), krzewy (np. po­rzeczka) i krzewinki (np. żurawina). Drzewa zawsze tworzą pień i zazwy­czaj osiągają duże rozmiary. Krzewy nie tworzą pnia i nie osiągają dużych rozmiarów. Ich pędy wybijające z szyjki korzeniowej rozg...

Odmiany jabłoni

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1456

Geneva Early Pochodzenie: USA, Quinte × Julyred Wzrost: śr. silny Mróz: dost. wytrzymała Parch: śr. podatna Mączniak: śr. podatna Zaraza ogniowa: podatna Owocowanie: wczesne, śr. obfite, coroczne Owoce: średniej wielkości, kulisto-spłaszcz...

Odżywianie mineralne roślin sadowniczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1680

ODŻYWIANIE MINERALNE ROŚLIN SADOWNICZYCH Podstawy racjonalnego nawożenia roślin sadowniczych : Specyfika odżywiania mineralnego drzew owocowych i przyczyny niskich potrzeb nawozowych; Znaczenie różnych metod w określaniu potrzeb nawożenia; Składniki mineralne które mogą mieć znaczenie w nawożeniu s...

Sadownictwo-opracowanie pytań

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1218

79. Rodzaje nawozów azotowych i ich przydatność w sadownictwie? Rodzaj nawozu Odczyn fizjologiczny Szybkość działania (przydatność do podkarmiania) Ryzyko wymywania (przydatność do nawożenia jesienią) Straty przez utlenianie Przydatność do nawożenia dolis tnego Cena azotu Saletra wapniowa alkaliczn...

Sadownictwo-porzeczki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

PORZECZKI Rząd: Rosales - różowce Rodzina: Saxifragaceae - skalnicowate Rodzaj: Ribes - porzeczka Gatunek:Ribes nigrum - porzeczka czarna Ribes petraeum - porzeczka skalna Ribes...