Dr hab. Elżbieta Jabłońska

Czynniki niszczące i profilaktyka zbiorów archiwalnych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Elżbieta Jabłońska
  • Przechowywanie i ochrona archiwaliów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

Czynniki niszczące i profilaktyka zbiorów archiwalnych Najważniejsze zagrożenia dla zasobu archiwalnego to: Naturalny proces starzenia się różnych rodzajów nośników materiałów archiwalnych Niewłaściwe sposoby przechowywania materiałów archiwalnych Nieodpowiednie sposoby obchodzenia się z materiałam...