Dr hab. Elżbieta Chojna-Duch

note /search

Przykładowe pytania i odpowiedzi z prawa finansowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 2401

I. Wykaz pytań i odpowiedzi do egzaminu z prawa finansowego Regulacja prawna finansów publicznych Proszę określić zakres sektora finansów publicznych. Art. 5 ust. o f. publ. Do sektora finansów publ. zalicza się: *organy władzy publ., *organy administracji rządowej, *organy kontroli państwowej i...

BUDŻETOWANIE BRUTTO I NETTO. INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2009

BUDŻETOWANIE BRUTTO I NETTO, GOSP BUDŻET, DOCHODY PUBLICZNE BRUTTO - polega na tym że podmiot całością swoich wydatków i dochodów wchodzi do budżetu organu finansowego z którym jest związany. (każdy dochód tej jednostki, jest dochodem budżetu, a jej wydatki są wydatkami budżetu). NETTO - jednostka...

KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE, WYBÓR PROJEKTÓW

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE, WYBÓR PROJEKTÓW, SYS. INTYSTUCJO., ODWOŁANIE, NOWA USTAWA O FINANS. PUBL. Porozumienie pomiędzy RM a zarządem województwa - określa zasady wsparcia dla poszczególnych województw Programy Operacyjne: *Program Infrastruktura i Środowisko - EFRR i FS *Program Innowacyjna Gospoda...

POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA POLITYKA SPÓJNOŚCI Polityka spójności polega na zniwelowaniu różnic ekonomicznych i społecznych między poszczególnymi regionami UE. Przez tę politykę organy wspólnotowe i państwowe dążą do przebudowy struktury społecznej i rozwoju gospodarczego danego obszaru Unii...

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYDATKI, ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY BUDŻETU...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 798

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYDATKI, ZAKRES PODMIOT I PRZEDMIOT BUDŻETU PRZYCHODY - pochodzą ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów zaciąganych w bankach krajowych, pożyczek, prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, nadwyżki bud...

WYKONANIE BUDŻETU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

WYKONANIE BUDŻETU, ZMIANY W BUD. BLOKADA WYDATKÓW Z BUDŻETU Budżet JST wykonuje jej zarząd. - Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacjà, określonych uchwałą budżetowà, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu JST. - Zarząd JST określi szczegółowe...

ZASADY BUDŻETOWE i WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 833

ZASADY BUDŻETOWE i WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZASADA JAWNOŚCI - gospodarka finansowa j.s.t. jest jawna; na zarząd nałożony jest obowiązek informowania mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz źródłach gromadzenia zasobów pieniężnych i sposob...