Dr hab. Dorota Jasiecka

Sęk, r.6,8

 • dr hab. Dorota Jasiecka
 • Psychopatologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1883

Psychologia kliniczna, H. Sęk rozdział 6 3 podstawowe nurty w psychoanalizie: teoria popędów, psychologia ego, psych. Self Wszystkie spełniają następujące założenia (wzięte od Frojdzika) : *myśli, uczucia i inne zjawiska psych. z...

Ciosek- psychologia sądowa i penitencjarna streszczenie

 • dr hab. Dorota Jasiecka
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 6412

  Mieczysław Ciosek    PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA    Rozdział I. Miejsce psychologii sądowej i penitencjarnej wśród dyscyplin psychologicznych.      1. Zmiany poglądów na temat przedmiotu i wiodącej metody psychologii jako nauki.]    •  psychologia odrywa się od filozofii i staje się nauk...

Helena Sęk - psychologia kliniczna streszczenie

 • dr hab. Dorota Jasiecka
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej
Pobrań: 2527
Wyświetleń: 9401

  HELENA SĘK    PSYCHOLOGIA KLINICZNA    Rozdział 1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne.  Helena Sęk     Zmiany w zakresie zastosowań psychologii klinicznej    Społeczno-cywilizacyjne czynnik...

Wybrane problemy psychologii stosowanej- notatki z wykładów

 • dr hab. Dorota Jasiecka
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1806

WYBRANE PROBLEMY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ Prof. Dr. Hab. DOROTA Jasiecka PSYCHOLOGIA 1.Należy do nauk społecznych. 2. Najpowszechniejsza definicja: Psychologia - jest naukowym studium zachowania i doświadczenia. Poprzez systematyczne badania psychologowie zmierzają do wyjaśnienia, w jaki sposób is...

Prewencja - wykład

 • dr hab. Dorota Jasiecka
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1841

18.04.2012 Prewencja rozwinęła się w '60 latach w USA, w Polsce dopiero lata 90te. Podejście salutogenetyczne - skąd się wzięło zdrowie? podejście patogenetyczne - pyta o czynniki warunkujące patologię, skąd się wzięła patologia? Ruch wziął się ze wzrostu patologii społecznej. Degeneracja wie...

Wprowadzadzenie do problemów psychopatologii

 • dr hab. Dorota Jasiecka
 • Psychopatologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1463

I. Bogacka, A. Frączak WPROWADZENIE DO PROBLEMÓW PSYCHOPATOLOGII Psychopatologia - dziedzina psychologii podejmująca badania nad przyczynami, rodzajami i mechanizmami zaburzeń psychicznych. Do niej należy: określenie pojęcia zdrowia i choroby psychicznej zarejestrowanie możliwych objawów psychi...

Etyka - notatki z wykładów

 • dr hab. Dorota Jasiecka
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1666

Kucharski. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr hab.D.Jasiecka. Notatka składa się z 36 stron. ETYKA OGÓLNA I ZAWODOWA (ZAWODU PSYCHOLOGA). Wykład 1. (04.10.11) MORALNOŚĆ - ogół sądów, reguł, norm, postaw, instytucji, kierujących ludzkim p...

Strelau dział12

 • dr hab. Dorota Jasiecka
 • Etyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1918

Jasiecka, prof.UJ, dr J.Kucharski . Notatka składa się z 3 stron. Etyczne aspekty uprawiania zawodu psychologa 1. Etyczne aspekty praktyki psychologicznej → zawód zaufania społecznego → naczelną wartością jest dobro drugiego człowieka - podkreślane przez PTP, APA, BPS, CPA ; poszanowanie godności...