Dr hab. Dariusz Skrzypiński

note /search

Aparaty ekstrakcyjne- wstęp

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2506

Wykład Aparaty ekstrakcyjne Wojciech Skrzypiński Aparaty ekstrakcyjne. Wstęp Ekstrakcję można wykonywać w aparatach o działaniu okresowym i w aparatach o działaniu ciągłym. Można budować aparaty jednostopniowe i aparaty wielostopniowe. Najprostszym rozwiązaniem technicznym jest oczywiście ekst...

Opadanie cząstek w płynie- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 4102

Opadanie cząstek w płynie Pojedyncza cząstka opadająca w płynie ruchem jednostajnym podlega działaniu trzech sił równoważących się, tj. sile ciężkości, sile wyporu i sile oporu: Siła ciężkości G  d3 p 6 s g Siła wyporu W  d3 p...

Pompy- opracowanie - sprawność hydrauliczna

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3094

Pompy W wielu procesach przetwórczych zachodzi konieczność przetłaczania cieczy. Takie maszyny, które przetłaczają ciecze z poziomu niższego na poziom wyższy, ze zbiornika o ciśnieniu niższym do zbiornika o ciśnieniu wyższym lub ogólniej z jednego miejsca na inne nazywa się pompami. W przeważaj...

Przepływy płynów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1330

Równanie Bernoulliego dla płynów rzeczywistych Jeśli wykonać urządzenie pokazane na poniższym rysunku, to przy przepływie cieczy rzeczywistej obserwuje się różny poziom cieczy w rurkach spiętrzających wzdłuż jej przepływu. Jest to...

Wymienniki masy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3451

Wymienniki masy Wymienniki masy są to aparaty, w których dochodzi do międzyfazowego transportu substancji lub mówiąc inaczej do międzyfazowej wymiany masy. W wymiennikach zachodzi: a) skontaktowanie faz na jak największej powierzchni, b) wymiana masy między fazami (dyfuzja lub dyfuzja burzliwa)...

Absorpcja- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1491

Absorpcja Absorpcja jest procesem wymiany masy pomiędzy fazą ciekłą a fazą gazową. Celem procesu absorpcji jest usunięcie jednego ze składników mieszaniny gazowej i rozpuszczenie go w fazie ciekłej. Zatem w tym procesie faza ciekła jest medium roboczym. Procesem odwrotnym do absorpcji jest

Dyfuzja w fazie gazowej wieloskładnikowa- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1750

Procesy dyfuzyjne Wiele procesów inżynierii chemicznej, w których zachodzi międzyfazowa wymiana substancji, najczęściej określa się jako procesy wymiany masy. Należą do nich absorpcja, desorpcja, adsorpcja, ekstrakcja, nawilżanie gazów, destylac...

Filtracja- opracowanie - Filtracja plackowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2877

Filtracja Filtracja jest procesem, w którym z mieszaniny cieczy z cząstkami stałymi usuwa się część jednej z faz. W efekcie procesu filtracji powstaje klarowna ciecz i zatężona zawiesina o różnej zawartości cieczy. Można wyróżnić dwa zakresy procesu filtracji. Jeśli filtruje się zawiesinę zawierają...

Wnikanie masy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 4172

Wnikanie masy Wnikanie masy pojawia się w międzyfazowym transporcie masy i jest procesem transportu substancji od rdzenia (z głębi) fazy do powierzchni międzyfazowej lub od powierzchni międzyfazowej do głębi fazy. Wnikanie masy w fazie gazowej zilustrowano graficznie na poniższym schemacie. Stężen...

Rektyfikacja- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 973

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Na ogół destylacja prosta powoduje niewielkie rozfrakcjonowanie składników surowca w powstających produktach. Czystość destylatu można zwiększyć poprzez jego ponowną