Dr hab. Dariusz Popławski

note /search

Arabia Saudyjska a dyplomacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

Arabia Saudyjska w grze Dyplomacja Arabia była prawdopodobnie kolebką ludów semickich, które wyruszyły z niej w początku IV tysiąclecia p.n.e. na podbój Mezopotamii i Palestyny. W okresie przedislamskim (przed VII w. n.e.) obszar dzisiejs...

Dyplomacja wielostronna - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4893

Definicja pojęcia „dyplomacja” w literaturze prawa dyplomatycznego była różnie i wielorako formułowana. Jednakże definiując pojęcie dyplomacji można wskazać na jego trzy zasadnicze znaczenia . W pierwszym, podstawowym znaczeniu, dyplo...

Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1687

Dz.U.65.37.232 KONWENCJA WIEDEŃSKA O STOSUNKACH DYPLOMATYCZNYCH, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z dnia 8 września 1965 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 18 kwietnia ...

Nabór do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Nabór do MSZ - kryteria przyjęć: - obywatelstwo polskie -dobre zdrowie fizyczne i psychiczne -ukończone studia na szczeblu magisterskim -odbycie aplikacji w MSZ -dobra znajomość min. 2 języków obcych Tryb ubiegania się: O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci zarówno szkół państwowych, jak i p...

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych następuje zazwyczaj na podstawie pisemnego porozumienia zainteresowanych stron. W porozumieniu tym zawarty jest przeważnie termin, jak i szczebel misji dyplomatycznej (ambasada, poselstwo, przedstawicielstwo polityczne). Zwłaszcza po II w św wzrosła radykalnie l...

Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1463

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY DYPLOMATYCZNEJ Dyplomacja - działalność kompetentnych organów państwa w sferze stosunków międzynarodowych. Służba dyplomatyczna - organy państwa i członkowie organów, którzy wykonują funkcje dyplomatyczne w imieniu państwa i na rzecz tego państwa, ale w innych p...

Polityka zagraniczna a dyplomacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1456

POLITYKA ZAGRANICZNA A DYPLOMACJA: 1.Polityka zagraniczna- szeroka polityka państwa, realizuje cele jakie rząd stawia. Ma bardziej ograniczone metody i środki. 2.dyplomacja- służy polityce zagranicznej. Dyplomacja Geneza- z języka greckiego- w Grecji na 2 glinianych tabliczkach spisywano np. um...

Prawo dyplomatyczne i konsularne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2289

Prawo dyplomatyczne i konsularne : nawiązanie stosunków, procedura akredytacji, reguły precedencji, szef i personel misji, klasy i stopnie, przywileje i immunitety, zakończenie misji prawo legacji - prawo wysyłania własnych i przyjmow...

Protokół dyplomatyczny - praca zaliczeniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1953

Protokół dyplomatyczny Analiza Protokół Dyplomatyczny Definicja Źródła, historia i rozwój Ceremonia Etykieta Misja dyplomatyczna Precedencja Protokół dyplomatyczny w Polsce Zadania protokołu dyplomatycznego w Polsce „Niegdy...

Protokół dyplomatyczny - pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2135

1. Ablegatus to poseł ... 2. Funkcje konsula wg konwencji z 1963 3. Savrigwardie to 4. Tradycyjny podarek dostojników papieskich to ... 5. Nota werbalna ... 6. liczba ambasad w Polsce w 1939 7. Wysłannik papiestwa do Bizancjum to (testowe) 8. R...