Dr hab. Dariusz Ilnicki

note /search

Delimitacja usług

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2604

Delimitacja obszarów oddziaływania placówek i ośrodków usługowych. Pola przestrzeni obsługi. W ramach obszarów oddziaływania ośrodków centralnych wyróżniamy: obszary dominacji rynkowej ośrodków - jego zasięg przestrzenny wyznaczają zasięg d...

Hierarchia ośrodkw usługowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2667

Hierarchia ośrodków usługowych Zagadnienia: Placówki, instytucje usługowe Ośrodki usługowe Centralność placówek o ośrodków usługowych Mierniki centralności ośrodków usługowych Placówki usługowe = instytucje usługowe - zakład usługowy - punkt świadczenia usług - punkt przyjęć Cechy charakt...

Pojęcie i kalsyfikacja usług

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2443

Pojęcie i kryteria klasyfikacji usług wg C. Clark'a (1940) USŁUGI to inne zróżnicowane, działalności gospodarcze nie wchodzące w zakres sektora I i II. Wymienił: handel i obieg, transport, administrację publiczną, naprawy artykułów związanych z gospodarstwem domowym, usługi osobiste i wszystkie ...

Usługi w badaniach problematyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1624

1.) Problematyka usług w badaniach ekonomicznych i geograficznych Podział działalności gospodarczej na III sektory wprowadzili ekonomiści: A.G. Fisher i C. Clark. Został on zatwierdzony w 1923 roku na Międzynarodowej Konferencji Statystycznej Pracy w Genewie. Popularyzacja pojęcia „sektor trzeci”...

Gospodarka narodowa - Europejska Kwalifikacja Działalności (EKD)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1939

Usługi w gospodarce narodowej i w badaniach naukowych. Geografia usług i geografia konsumpcji. GOSPODARSTWO NARODOWE - tym mianem określa się na ogół wszystkich ludzi i wszystkie środki materialne znajdujące się na obszarze najczęściej kraju lub regionu. GOSPODARKA NARODOWA - całokształt działaln...

Poziom rozwoju usług w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1246

Poziom rozwoju usług w Polsce Miary oceny poziomu rozwoju usług w ujęciu przestrzennym: kryterium liczby pracujących w usługach kryterium liczby lub wielkości instytucji usługowych kryterium możliwości lub warunków uczestnictwa w wykorzystywaniu rodzaju usług wskaźnik natężenia usług N u N u ...