Dr hab. Czesław Kępski

note /search

Pojęcia i systemy pedagogiczne - historia

  • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  • Pojęcia i systemy pedagogiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Pojęcia i systemy pedagogiczne Szczegółowy program nauczania 1. Wychowanie 2. Pedagogika 3. Nauczanie 4. Kształcenie 5.Pojęcie systemu nauczania. - „system dydaktyczno - wychowawczy, zespół elementów obejmujących cele i treści kształcenia i wychowania, nauczycieli, uczniów i środowisko dydaktycz...