Dr hab. Bogusław Nierenberg

Najstarsze przykłady procesów zarządzania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1589

1. Najstarsze przykłady procesów zarządzania. Sumerowie - dysponowali normami prawnymi i zasadami rządzenia Egipcjanie - używali metod zarządzania przy budowie piramid Babilończycy - opracowali rozwinięte kodeksy prawne i zasady polityczne dla rządów Chińczycy - stosowali przemyślane systemy biur...

Główne pojęcia zarządzania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2107

  1. Kto jest twórcą prakseologii? Protoplastą był Alfred Espinas , jednym ze współtwórców był Tadeusz Kotarbiński   2. ...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 1750

1. Wskaż dorobek F. W. Taylor.   2. Wskaż dorobek H. Ganta.   3. Co to jest cykl organizacyjny?     Cykl organizacyjny ma 5 etapów/odnoszą się one do każdego ludzkiego działania.    1. Wybór celu, jaki chce się osiągnąć.    2. Zbadanie środków i warunków, jakich należy użyć, by osiągnąć cel.    3...

Czym jest zarzadzanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1547

1. Co to jest zarządzanie? ZARZĄDZANIE - (definicja Griffina) zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny   2. Co oznacza planowanie? PLANOWANIE-wytyczanie celów organizacji i sposoby ich realizacji.   3. C...

Najstarsze przykłady zarzadzania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1680

1. Najstarsze przykłady procesów zarządzania. Sumerowie - dysponowali normami prawnymi i zasadami rządzenia Egipcjanie - używali metod zarządzania przy budowie piramid Babilończycy - opracowali rozwinięte kodeksy prawne i zasady polityczne dla rządów Chińczycy - stosowali przemyślane systemy biur...

Podstawy zarządzania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 896
Wyświetleń: 854

Podstawy zarządzania wykłady Zapotrzebowanie na naukę zwaną zarządzaniem pojawiło się wtedy, gdy metodami ekstensywnymi nie dało się zwiększyć produkcji Adam Smith „Niewidzialna ręka synku” (XVIII w), człowiek z chciwości robi coś dobrego dla innych John Maynard Keynes (1883 - 1946) „kapitalizm t...