Dr hab. Bogusław Kopka

note /search

Skrypt z wykładów - historia administracji

 • Politechnika Warszawska
 • Historia administracji
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2611

ŚREDNIOWIECZE Średniowiecze- epoko historyczna obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe nie są ściśle ustalone. Za początek epoki umownie uznaje się rok 476- obalenia Romulusa Augustusa, upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Przyczyny upadku imperium romanum: • Naja...

Organizacja administracji centralnej i podział terytorialno-administra...

 • Politechnika Warszawska
 • Historia administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

Organizacja administracji centralnej i podział terytorialno-administracyjny w XIX w. we Francji Na początku XIX w. wprowadzono w administracji centralnej zasadę jednoosobowości - na czele resortu stał minister, który miał wyłączne prawo podejmowania decyzji w sprawach należących do zakresu działani...

Zasady organizacji systemu biurokratycznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Historia administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1183

Zasady organizacji systemu biurokratycznego Biurokracja w języku potocznym jest synonimem wad administracji Biurokracja wg Maxa Webera (uczony niemiecki przełomu XIX/XX w.) ma charakter emocjonalnie neutralny - oznacza ona określony typ organizacji administracji i nie przesądza z góry o jego wadach ...

Reformy administracji w Polsce w epoce oświecenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Historia administracji
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2191

Reformy administracji w Polsce w epoce oświecenia Stworzono 2 Komisje skarbowe i 2 Komisje wojskowe, osobne dla Korony i dla Litwy Komisje skarbowe wg kameralizmu Zarządzały skarbem państwa, działały w kierunku rozwoju przemysłu i handlu Brały...

Wykład - pojęcie klasycznej administracji XIX w.

 • Politechnika Warszawska
 • Historia administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994

Co znaczy pojęcie klasycznej administracji XIX w. Administracja klasyczna, czyli wzorcowa i w swoim rodzaju doskonała, którą zaprojektowali Francuzi w epoce napoleońskiej opierała się o konstytucjonalizm Instytucje napoleońskiej Francji dały więc początek klasycznej administracji burżuazyjnej na ko...

Zadania administracji w praktyce XIX w. - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Historia administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

Zadania administracji w praktyce XIX w. Działalność XIX-wiecznej administracji okazała się w wielu dziedzinach mniej intensywna niż administracja wieku oświecenia Zaprzestano zbędnego czy wręcz szkodliwego reglamentowania wielu sfer np. procesów produkcji Poddanie administracji „rządami prawa”, ja...

Działalność administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Historia administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

Jakie kierunki myśli politycznej miały wpływ na działalność administracji XIX w. Wiek XIX nazywamy wiekiem liberalizmu Przedstawicielem liberalizmu gospodarczego był m.in. Adam Smi...

Konstytucja państwa prawnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Historia administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567

Na czym polega konstrukcja państwa prawnego i kto był jej twórcą Twórcą konstrukcji państwa prawnego był Robert von Mohl Ukształtowanie się prawa administracyjnego było połączone przeważnie z przyjęciem konstrukcji państwa prawnego Państw...

Sądownictwo administracyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Historia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1757

Co to jest sądownictwo administracyjne i kto był jego twórcą Sądownictwo administracyjne jest to rozpatrywanie przez niezawisłe od administracji organy odwołań obywateli od nielegalnych (czyli na kontynencie europejskim sprzecznych z ustawami) decyzji administracyjnych Teoria i praktyka XIX w. uzna...

Sposób organizacji i właściwości sądownictwa administracyjnego we Fran...

 • Politechnika Warszawska
 • Historia administracji
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2079

Sposób organizacji i właściwości sądownictwa administracyjnego we Francji, Prusach, Austrii 2 typy sądownictwa administracyjnego: Typ angielski Typ kontynentalny (francuski) Za kolebkę kontynentalnego sądownictwa administracyjnego uchodzi Francja - początki francuskiego sądownictwa administracyj...