Dr hab. Bogdan Boduszek - strona 4

Aldehydy i ketony

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3395

ALDEHYDY I KETONY    Grupa karbonylowa            Wzory i nazwy aldehydów                              Wła ś ciwo ś ci fizyczne wybranych aldehydów i ketonów                                Nazewnictwo ketonów            Struktura grupy karbonylow...

Aminokwasy, peptydy i białka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1778

BIOCZ Ą STECZKI    AMINOKWASY, PEPTYDY I BIAŁKA      1.  AMINOKWASY    Budowa aminokwasów:          Aminokwasy naturalne:                                            Jony obojnacze (zwitterjony)  Punkt izoelektryczny                              ...

Biocząsteczki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1540

BIOCZ Ą STECZKI    1. LIPIDY      a)WOSKI                                                  b) TŁUSZCZE RO Ś LINNE I ZWIERZ Ę CE            Budowa cz ą steczek tłuszczu                       MYDŁA I DETERGENTY            Mechanizm czyszcz ą cego działania mydła                              FOSFOLI...

Struktury i nazwy wybranych związków heterocyklicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

ZWI Ą ZKI HETEROCYKLICZNE      Struktury i nazwy wybranych zwi ą zków heterocyklicznych                                                          ELEKTRONOWA BUDOWA AROMATYCZNYCH PIER Ś CIENI  HETEROCYKLICZNYCH                ELEKTRONOWA BUDOWA PIRYDYNY                                             ...

Związki heterocykliczne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE Struktury i nazwy wybranych związków heterocyklicznych ELEKTRONOWA BUDOWA AROMATYCZNYCH PIERŚCIENI HETEROCYKLICZNYCH ELEKTRONOWA BUDOWA PIRYDYNY TAUTOMERIA HYDROKSYLOWYCH POCHODNYCH PIRYDYNY I PIRYMIDYNY ZASADOWE WŁASNOŚCI ZWIĄZKÓW HETEROCYKLICZNYCH REAKCJE OKSYDACYJ...

Biocząsteczki - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

BIOCZĄSTECZKI 1. LIPIDY a)WOSKI b) TŁUSZCZE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE Budowa cząsteczek tłuszczu MYDŁA I DETERGENTY Mechanizm czyszczącego działania mydła FOSFOLIPIDY STEROIDY TERPENY Jednostka izoprenowa Olejki eteryczne PROSTAGLANDYNY 2. WĘGLOWODANY KLASYFIKACJA CUKRÓW KONFIGURACJA I NO...

Organiczne pochodne siarki - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

ORGANICZNE POCHODNE SIARKI TIOLE I DISULFIDY W PRZYRODZIE ZAPACH CZOSNKU I CEBULI KWASY SULFONOWE POCHODNE KWASÓW SULFONOWYCH Przykłady sulfonamidów Hamowanie wzrostu bakterii Inhibitory syntezy kwasu foliowego Środki słodzące ...

Organiczne pochodne siarki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1540

ORGANICZNE POCHODNE SIARKI                                                                                                                                                      TIOLE I DISULFIDY W PRZYRODZIE                ZAPACH CZOSNKU I CEBULI                                  KWASY SULFONOWE   ...