Dr hab. Barbara Zdzisińska

note /search

Immunologia - kolokwium

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Immunologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

1. Budowa, funkcje, występowanie MHC kl.1 2. Co to jest immunogenność i od czego zależy 3. Osoba z grupą A, Rh- jakie ma antygeny i jakie

Immunologia - kolokwium 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Immunologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

1. Metody identyfikacji HLA 2. Aktywacja limfocytów 3. W jakim celu stosuje się test zahamowania migracji leukocytów 4. Grupa krwi O Rh+ 5. Wyjaśnij pojęcia: awidność, adiuwant, aglutynacja 1. jak oznaczyć HLA metodą Tarasaki 2. jakie

Immunologia - kolokwium 3

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Immunologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

1. Test ELISA bezposredni- opisać zasadę działania 2. Wypisać po 3 przykłady wirusów pneumotropowych, neurotropowych, dermatropowych, gastrotropowych 3. Ciałka wtrętowe komórkowe i przykłady wirusów, które je wywołują 4. definicje: hodowla pierwotna,

Immunologia - kolokwium 4

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Immunologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

1. Opisac metode radioimmunometryczna 2. Metody zakazania domozgowego 3. opisać w punktach pasażowanie hodowli 4. Jakie zmiany w komórce powoduje zakazenie wirusem 5. Czynniki powodujące elucje wirusa od krwinki 1. testy lateksowe co to jest, ich zastosowanie diagnostyczne 2. tropizmy wirusów ...

Immunologia - kolokwium 5

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Immunologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

1. aglutynacja bierna co to? 2. opisać zabieg iniekcji dootrzewnowej u myszki 3.surowica w podłożu co daje i jakie są rodzaje podłoża z surowicą 4.co to syncytia i jakie wirusy powodują ich powstanie 5. dlaczego niektóre wirusy mogą hemaglutynow...