Dr hab. Barbara Pawełek

note /search

Egzamin teoria

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3794

Prognozowanie to przewidywanie przyszłości: *nieracjonalne (przesłanki lub rozumowanie nielogiczne), *racjonalne (przesłanki i rozumowanie logiczne: zdroworozsądkowe na podstawie doświadczenia lub obserwacji, naukowe na podstawie zastosowania

Odpowiedzi - Jakość modelu

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1519

Ocena jakości modelu: 1) (Se) teoretyczne liczby … wyznaczone za pomocą modelu różnią się od rzeczywistych przeciętnie o … co stanowi (Ve ) …% średniej liczby… w tym okresie. 2) (Fi^2) zmiana liczby… w …% zależała od innych czynników nie ujętych w modelu natomiast ( R^2) w…% były wyjaśnione zmiana...

Odpowiedzi 2

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2219

a1 liczba w latach 1997-2006 rosła z roku na rok średnio o 14,01 samochodów na 1000 mieszkańców a0 teoret. liczba w 1996 (rok wcześniej) wynosiła ok. 202.2 samochodów na 1000 mieszkańców LOG a0 teoret. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1997 roku (rok pierwszy) wyniosło około 1,27 tys. PLN Wn...

Statystyka Pawełek

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 2779
Wyświetleń: 5096

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: statystyka, zjawisko masowe, etapy badania statystycznego, zbiorowość statystyczna, rodzaje badania statystycznego, jednostka statystyczna, cecha statystyczna, jednostka pomiaru, p...